• Publicerad torsdag den 4 november 2021 kl. 13:43

Nordiska rådets 73:e session i Köpenhamn

Nordiska rådet håller som bäst sin 73:e session i Köpenhamn. Delegationen från Ålands lagting består av delegationsordföranden Anders Eriksson, viceordföranden Camilla Gunell samt ersättaren Simon Holmström.

Lagtingets talman Bert Häggblom deltar under sessionen i ett eget talmansprogram tillsammans med talmännen i de övriga nordiska parlamenten.

I debatten gällande samhällssäkerheten i Norden lyfte Anders Eriksson de problem kring gränsöverskridande verksamhet som uppstått under pandemin och den förlust av tillit för det nordiska samarbetet som följt i pandemins fotspår. Eriksson betonade starkt vikten av det gränslösa Norden och att vi måste arbeta för att återupprätta tilliten för det gränslösa Norden. Under toppmötet med statsministrarna lyfte Eriksson frågan om hur de stängda gränserna drabbat åländska familjer. Vidare informerade han om den frustration som uppstod på Åland när gränsen mot Sverige öppnades i norra Finland men inte mellan Åland och Sverige.

Årets internationella gästtalare var NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg. I den efterföljande debatten lyfte Camilla Gunell vikten av att det säkerhetspolitiska arbetet omfattar många olika samhällsområden såsom klimat-, kultur-, ungdoms-, forskning- och utbildningspolitik. 

Ledamoten Simon Holmström var aktiv i ett flertal frågor, bland annat ett nordiskt digitalt studerandekort som kunde användas inom kollektivtrafiken i hela Norden, en ungdomsfond för biodiversitet och med frågor till den norska regeringen om den fortsatta utvinningen av fossila bränslen.

Under onsdagskvällen hölls det sedvanliga mötet mellan de tre autonomierna Färöarna, Grönland och Åland. Mötet hölls på Grönlands representationskontor i Köpenhamn och hade ett stort deltagande från de tre autonomierna, totalt 33 personer deltog under ledning av de respektive talmännen och regeringscheferna. Under mötet diskuterade man speciellt hur man kan samarbeta för att gemensamt kunna lyfta olika frågor i rådet.

I Nordiska rådets val av funktionärer har delegationen fått full pott. Anders Eriksson föreslås bli ordförande i utskottet för tillväxt och utveckling medan Camilla Gunell föreslås bli ordförande i utskottet för kunskap och kultur. Valen hålls innan sessionen avslutas på torsdag eftermiddag.

Sessionsmötena kan följas på rådets hemsida, www.norden.org