• Publicerad fredag den 31 mars 2023 kl. 14:43

Nordiska rådets konferens om yrkesutbildning i Norden, Haparanda 28-29.3

Krafttag krävs för att stärka yrkesutbildningen i Norden

Yrkesutbildningens framtid i Norden var samtalsämnet då politiker från Nordiska rådet och branschfolk från hela Norden samlades till konferens i Haparanda för att diskutera vilka konkreta åtgärder som krävs för att råda bot på bristen på yrkesutbildad personal i Norden. Från Åland deltog Camilla Gunell (S), ordförande för utskottet för kunskap och kultur och Mikael Lindholm (C), medlem i utskottet för tillväxt och utveckling.

Enligt prognoser kommer Norden att sakna upp till 350 000 yrkesutbildade år 2030. Nordiska rådets rapport ”Attraktive Erhvervsuddannelser i Norden” som utkom i januari i år listar ett flertal åtgärder som fokuserar på spridning av information länderna emellan, undanröjande av gränshinder och insamling av information över det konkreta behovet av arbetskraft över hela Norden. Rapportens innehåll har tagits fram av en tankesmedja med medlemmar från både utbildningssektorn, facken och arbetsgivarorganisationerna i Norden, varav många också deltog på konferensen.

Under dagarna i Haparanda gick debatten också på en betydligt mer övergripande nivå. Både en kulturförändring gällande synen på yrkesutbildningens status, fortsatt arbete för att motverka stereotypier inom kvinno- och mansdominerade yrkesområden samt inte minst frågan om yrkesutbildningens finansiering diskuterades.

Bland deltagarna på konferensen fanns också Torbjørn Aas, direktör på norska NAV, som är en myndighet som agerar som både arbetsförmedling, försäkringskassa och socialtjänst. Han har varit med och utvecklat Trønderlagsmodellen där man hjälper unga som hamnat utanför arbetslivet och skolsystemet att få en yrkesutbildning. På så sätt möter man samtidigt det stora behovet av yrkesutbildad arbetskraft i regionen.

Prioriterad fråga för Nordiska rådet

Ordföranden för Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur Camilla Gunell anser att konferensen har varit en ögonöppnare.
"Jag har fått en insikt om att vi måste jobba mycket mer med yrkesutbildningen inom det nordiska samarbetet och lyfta frågan högre på den politiska agendan", säger Gunell.
Hon pekar på att man redan i grundskolan borde göra det mer attraktivt för barn och unga att välja en yrkesutbildning, samt att det inom flera regioner i Norden finns arbetslöshet inom vissa sektorer medan andra regioner skriar efter arbetskraft, vilket borde lösas genom ännu mer samarbete till exempel mellan arbetsförmedlingar, fackförbunden och branschorganisationer i de olika länderna.

https://www.norden.org/sv/news/krafttag-kravs-att-starka-yrkesutbildningen-i-norden

Ytterligare information ger:
Mikael Lindholm, tel. 040 078 3086, mikael.lindholm@lagtinget.ax
Camilla Gunell, tel. 040 827 07 18, camilla.gunell@lagtinget.ax

Sten Eriksson, delegationssekreterare
Tel. 0457 344 5640, sten.eriksson@lagtinget.ax