• Publicerad torsdag den 28 oktober 2021 kl. 10:14

Nordiska rådets session 1-4.11.2021

Nordiska rådet håller för första gången sedan januari 2020 möten med full närvaro. Den årliga 4-dagarssessionen hålls i Köpenhamn och delegationen från Ålands lagting består av delegationsordföranden Anders Eriksson, viceordföranden Camilla Gunell samt ersättaren Simon Holmström.

Lagtingets talman Bert Häggblom deltar i sessionen under tisdagen och onsdagen. De nordiska talmännen har ett eget program som ordnats av det danska Folketinget med talman Henrik Dam Kristensen som värd.

Sessionen innehåller en stor mängd möten, dels plenum i vilket samtliga 87 nordiska ledamöter deltar, dels utskottsmöten där ledamöterna sitter på mandat från sina partigrupper och därtill ett stort antal möten av olika slag, bland annat ett möte mellan ledamöter och ministrar från de självstyrande områdena, d.v.s Färöarna, Grönland och Åland. Ordförande Anders Eriksson deltar i utskottet för tillväxt och utveckling, vice ordföranden Camilla Gunell i utskottet för kunskap och kultur och suppleanten Simon Holmström i utskottet för ett hållbart Norden. Simon Holmström kommer dessutom att ersätta en ledamot från den finländska riksdagens delegation i sessionsplenum.

Under sessionen kommer det att diskuteras vad Norden lärt av coronapandemin och hur vi kan öka beredskapssamarbetet framöver. Beredskapssamarbetet är en huvudpunkt under det så kallade toppmötet, i vilket de nordiska statsministrarna debatterar med parlamentarikerna. Lantrådet deltar i toppmötet med statsministrarna som hålls på onsdag eftermiddag. Under onsdagen framträder också NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg, varefter en försvars- och säkerhetspolitisk debatt följer.

Sessionsmötena kan följas på rådets hemsida, www.norden.org

Lagtingsledamoten Simon Holmström fortsätter efter sessionen till den internationella klimatkonferensen COP 26 i Glasgow i Skottland. Resan till Glasgow företas med tåg. Holmström deltar som en av tre medlemmar i Nordiska rådets delegation till konferensen. Den 10 november står Nordiska rådet som värd i den nordiska paviljongen som Nordiska ministerrådet håller under hela konferensen. Under dagen förs ett antal panelsamtal kring olika teman. Samtalen streamas live för den som vill följa med diskussionen på distans. Holmström är också inbjuden att delta i paneldiskussioner den 8 och 9 november.