Bild: Søren Sigfusson/norden.org
  • Publicerad tisdag den 27 oktober 2020 kl. 8:59

Nordiska rådets sessionsvecka 2020

Innevarande vecka, vecka 44, skulle Nordiska rådet och nordiska ministerrådet enligt plan ha samlats på Island för sin årliga session. Covid-19-pandemin har satt stopp för en regelrätt session men nordiska politiker kommer ändå att samlas digitalt. Regelrätta plenumförhandlingar blir det inte men övriga möten och den traditionella prisutdelningen kommer att hållas som vanligt.

Deltagare

Åländska politiker som deltar är från landskapsregeringen lantrådet Veronica Thörnroos, vice lantrådet Harry Jansson, ministrarna Annika Hambrudd och Alfons Röblom samt från lagtinget delegationsordföranden Anders Eriksson, vice ordföranden Camilla Gunell, ersättarna Simon Holmström och Wille Valve. Vid sidan av det politiska deltagandet delar även ett antal tjänstemän.

Toppmöte

Tisdagen 27 oktober hålls ett gemensamt toppmöte om Covid-19-krisen. Deltagare är FN:s generalsekreterare António Guterres, Nordiska rådets medlemmar samt de nordiska statsministrarna och regeringscheferna. Lantrådet har liksom de övriga regeringsledarna en förutbestämd taltur. Toppmötet kan följas här.

Prisutdelning

Varje år delar Nordiska rådet ut fem priser för att uppmärksamma de nordiska ländernas litteratur, språk, musik och film samt nytänkande insatser inom miljöområdet. I år delas Nordiska rådets priser ut den 27 oktober under en speciell tv-produktion som kan ses i hela Norden. De fem vinnarna mottar prisstatyetten Nordlys och 350 000 danska kronor. Bland de nominerade finns; till miljöpriset biodlaren Torbjörn Eckerman från Åland, till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris Segraren av Karin Erlandsson och till Nordiska rådets litteraturpris När vändkrets läggs mot vändkrets av Mikaela Nyman.

Mera information prisutdelningen finns här

Talmansmöte

De nordiska parlamentens talmän möts i regel i anslutning till Nordiska rådets årliga session men kommer i år att hålla sitt möte digitalt. I mötet deltar talmans Roger Nordlund och lagtingsdirektören.

Utskottsmöten

Ett övergripande tema på sessionen kommer av naturliga skäl att vara covid-19-pandemin. Pandemin, hur pandemin har hanterats och följderna av pandemin inom olika sakområden kommer också att diskuteras i de olika fackutskotten. De åländska delegaterna förbereder sig för att genomgående lyfta hur pandemin och sättet att hantera pandemin påverkat gränsregioner och Åland särskilt.

I mötet med utskottet för tillväxt och utveckling deltar Anders Eriksson. Där diskuteras bland annat tidszoner i norden när man slutar med omtällning för sommar och vintertid, gemensam nordisk e-identifiering, reform av personnummer samt en nordisk betalningsplattform.

I utskottet för kunskap- och kultur deltar Camilla Gunell. Där diskuteras bland annat gemensam norisk lotsutbilning, gemensam strategi för idrottsevenemang och stöd till ordnande av idrottsevenemang för barn- och unga samt nordisk handlingsplan för friluftslivet.

I utskottet för ett hållbart norden deltar Simon Holmstöm. Utskottet behandlar bland annat det medlemsförslag om Nordiskt slutdatum för användning av fossila bränslen som Holmström själv tidigare i år tog initiativ till. Bland övriga ärenden kan nämnas satsningar på naturliga lösningar för att binda och lagra koldioxid samt nordens röst i utveckling av globala avtal om biodiversitet.

I utskottet för välfärd i norden deltar Wille Valve. Utskottet behandlar bland annat ökad trygghet enligt New York modellen samt svar på en fråga om gemensamma nordiska regler för vårdnadstvister.

Hela programmet för sessions veckan finns här

Övriga direktsändningar från sessionsveckan kan följas är här