Nordiska flaggor Nordiska flaggor
  • Publicerad tisdag den 29 juni 2021 kl. 11:14

Nordiska rådets temasession 28-30.6.2021

Nordiska rådet håller en digital temasession 28-30.6. Eftersom Danmark är ordförandeland hålls mötena formellt i Köpenhamn. Nordiska rådet träffas normalt i sin fulla sammansättning fyra gånger per år, i januari, april och september samt i slutet på oktober då den stora årliga sessionen genomförs. Sessionen inleddes redan förra veckan med partigruppsmöten som fortsatte under måndag förmiddag. På måndag och tisdag behandlar de olika utskotten sina förslag till betänkanden. På onsdag förmiddag hålls en gemensam session under temat ”Framtidens arbetsliv – i pandemins fotspår”.
Temasessionens plenum på onsdag eftermiddag handlar om samfundssäkerhet, cybersäkerhet och hybridhot. Runt detta tema kommer de ansvariga ministrarna att samtala under onsdag eftermiddag. Utöver ministerdiskussionen behandlar rådet ett antal medlemsförslag kring dessa teman under sina möten. Under eftermiddagen hålls en frågetimme med de nordiska samarbetsministrarna där Ålands samarbetsminister Annette Holmberg-Jansson deltar. Sessionsmötena kan följas på rådets hemsida, www.norden.org

Den åländska delegationen medverkar i sin helhet i utskottsarbetet. Ordförande Anders Eriksson deltar i utskottet för tillväxt och utveckling, medlemmen Camilla Gunell i utskottet för kunskap och kultur, suppleanten Simon Holmström i utskottet för ett hållbart Norden och suppleanten Wille Valve deltar i utskottet för välfärd i Norden och i rådets gränshindergrupp. Den åländska delegationen beslöt på sitt eget möte den 23 juni att rikta en skriftlig fråga till de nordiska regeringarna. Rent tekniskt kanaliseras frågan via Nordiska rådet som också samlar ihop svaren. Delegationens fråga handlar om hur de nordiska länderna tänker samarbeta för att åstadkomma en hållbar återhämtning av sjöfartsbranschen. 
- Sjöfartsnäringen har stor potential att bli en livskraftig och hållbar verksamhet, men den måste få politisk styrning från ett nordiskt plan för att vi ska kunna lösa såväl klimatutmaningen som de ekonomiska realiteterna i kölvattnet av pandemin. Det här initiativet är Ålands sätt att lyfta behovet av ett starkt nordiskt samarbete, säger Simon Holmström från delegationen.