Bild: Magnus Frderberg/Norden.org
  • Publicerad fredag den 30 oktober 2020 kl. 10:03

Nordiska sessionsveckan 2020 till ända

Veckan som gått har Nordiska rådet och nordiska ministerrådet sammanträtt i en mängd olika konstellationer.

Starkt Covid-19 fokus

Covid-19-pandemin var ett återkommande tema på alla möten och framförallt situationen i gränsregionerna berördes. Hur man kan öka människors möjlighet att röra sig mellan de nordiska länderna även under pandemin diskuterades på högsta nivå av statsministrarna. Vikten av att dra lärdom av erfarenheterna från den pågående pandemin för att i framtiden ha en mer samordnad krisberedskap lyftes fram och förslag om en gemensam nordisk uppföljning av hur krisen hanterats kommer att behandlas vidare.

  • Jag passade på att lyfta behovet av att med avstamp i Corona-krisen återuppbygga befolkningens och näringslivets tillit till det nordiska samarbetet. Ilskan över hur Corona-krisen hanterats och framförallt över gränsstängningarna har gjort att visionen om Norden som världens mest integrerade region blivit som ett skämt, säger delegationsordföranden Anders Eriksson.

Covid-19-pandemin var temat även för toppmötet mellan FN’s generalsekreterar António Guterres.

Digitalt språng

Sessionsveckan som enligt turordningen skulle ha ägt rum på Island hölls i år i ett digitalt format med allt vad det innebär i form av simultantolkning av videomöten till flera olika språk. Även Nordiska rådet har därmed tagit ett tekniksprång och framförallt tekniken för tolkning på distans kan på sikt vara värdefull för Åland.

  • Det digitala formatet var en utmaning men det fugerade sist och slutligen väl. Vi är vana att kommunicera med hjälp av tolk både nordiskt och med Helsingfors men det har alltid förutsatt att vi först reser dit. Om den här tekniken blir tillgänglig kan vi delta i fler möten på distans. Det sparar tid, pengar och miljö och gör att vi i praktiken kan delta oftare, säger Wille Valve

Utskottet för ett hållbart Norden

I utskottet för ett hållbart Norden behandlades det åländska medlemsförslaget om slutdatum för användningen av fossila bränslen. Förslaget hade tidigare väckt internationellt intresse genom Simon Holmströms (HI) deltagande i Exponential Climate Action Summit – en del av New York Climate Action Week som sändes den 24 september. Toppmötet har setts av fler än 8 miljoner.

Enligt Simon Holmström mottogs förslaget med intresse.

  • Det fanns en stor enighet i utgångspunkten att alla nordiska länder behöver samarbeta i planeringen av klimatneutralitet. Dagens situation är ett lapptäcke med olika klimatambitioner, sammanfattar Holmström.

Efter omröstning 7-5 valde utskottet att inte fortsätta behandlingen av frågan om ett specifikt slutdatum. Däremot uppmuntrades förslagsställarna att återkomma med ett nytt initiativ om en gemensam nordisk klimatmålsättning.

  • Jag är ändå glad för att det här initiativet har ruskat om Nordiska rådet och påskyndat förståelsen av att en långsiktig planering för att nå noll utsläpp gynnar den nordiska konkurrenskraften. När EU fastställer sin klimatlag ger det oss dessutom draghjälp. Därför fortsätter arbetet genom ett nytt medlemsförslag inför nästa session, avslutar Holmström.

Utskottet för kunskap och kultur

I utskottet för kunskap och kultur där Camilla Gunell har en av Ålands två ordinarie utskottsplatser i Nordiska rådet diskuterades besparingar inom det nordiska kultursamarbetet. Mot bakgrund av att covid-19-pandemin slagit så hårt mot kultursektorn uppfattas de tänkta besparingarna som särskilt problematiska.

  • Kultur och gemensam värdegrund är det som hela det nordiska samarbetet vilar på, om det fallerar har vi inte längre en bas att bygga visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region på, menar Gunell.

Utskottet för tillväxt och utveckling

Utskottet för tillväxt och utveckling behandlade tidszoner i Norden när man slutar med omtällning för sommar och vintertid och risken för att det permanent blir två timmars tidsskillnad mellan Finland och Sverige. Frågan diskuterades med EU parlamentets rapportör som åtog sig att samla ihop de nordiska EU parlamentarikerna till en gemensam kraft för att få frågan framåt.

Nya medlemsförslag

Wille Valve lyfte i sin partigrupp, den konservativa gruppen, Ålands utmaningar med placering av barn i barnskyddsärenden och föreslog en nordisk överenskommelse. Gruppen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp för att bereda frågan vidare.

Anders Eriksson har medverkat till ett nytt medlemsförslag i mittengruppen om en samnordisk utredning för att analysera hur gränshinder kan motverkas och hur gränsstängningar i Norden kan förhindras vid krissituationer

Val

Under torsdagen förrättades val till nordiska organ och institutioner. Ny president för Nordiska rådet när Danmark tar över som ordförandeland blir Bertel Harder som i Nordiska rådet är medlem i Mittengruppen. Från Åland valdes Anders Eriksson till vice ordförande för utskottet för tillväxt och utveckling medan Camilla Gunell utsågs till ledamot i styrelsen för Nordisk kulturfond.

Nordiska rådets priser

I år delas Nordiska rådets fem olika priser ut den 27 oktober under en speciell produktion som streamades och TV-sändes runt om i Norden. Bland de 51 nominerade fanns tre åländska bidrag men konkurrensen var hård och priserna gick detta år till annat håll. Den finlandssvenska författaren Monika Fagerholm tilldelades Nordiska rådets litteraturpris 2020 för romanen "Vem dödade bambi?" Även nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2020 till bilderboken Vi är lajon! hade stark finlandssvensk förankring genom illustratören Jenny Lucander. Finland belönades rikligt 2020 då även Nordiska rådets musikpris 2020 gick till Finland och den finländske kompositör Sampo Haapamäki för verket Konsert för kvartstonspiano och kammarorkester

Deltagare

Från Ålands lagting deltog delegationsordföranden Anders Eriksson, vice ordföranden Camilla Gunell, ersättarna Simon Holmström och Wille Valve. Från landskapsregeringen deltog lantrådet Veronica Thörnroos, vice lantrådet Harry Jansson, ministrarna Annika Hambrudd och Alfons Röblom.

Vid sidan av det politiska deltagandet delar även ett antal tjänstemän.

Utöver mötena i Nordiska rådet har även Nordiska ministerråden sammanträtt separat.