• Publicerad tisdag den 22 november 2022 kl. 13:24

Öppna höranden om tunnel och vindkraft

Öppna höranden om tunnel och vindkraft

Finans- och näringsutskottet har inlett behandlingen av förslaget till budget för 2023 med målet att nå ett betänkande som ska vara klart vecka 50. I arbetet med budgetförslaget genomförs ett stort antal hörande av berörda parter runtom i samhället innan de politiska diskussionerna vidtar i utskottet. Dessa höranden sker vanligen inom lyckta dörrar med begränsad offentlighet.

I samband med behandlingen av budgetförslaget för 2023 har finans- och näringsutskottet beslutat genomföra två öppna höranden i frågor som är särskilt aktuella.

Torsdagen den 24 november kl 18-20 handlar det om de föreslagna tunnelborrningarna och visionen att med hjälp av fast förbindelse mellan Svinö och Degerby reformera den åländska skärgårdstrafiken. Utskottet hör Hasse Holmström och Otto Hojar från företaget FS Links samt trafikminister Christian Wiktröm.

Torsdagen den 1 december kl 18-20 är ämnet storskalig vindkraft och Ålands roll i framtida internationella energisystem, i budgetförslaget för 2023 begär landskapsregeringen en fullmakt att kunna gå vidare i projektet som regeringen bedömer vara en viktig framtidssatsning för hela Åland.

Skälet till de öppna hörandena är att alla ålänningar ska ges möjlighet att bilda sig en uppfattning i dessa för hela Åland stora frågor.

  – Vill vill på ett transparent sätt dela med oss av insikter och fakta i frågor som berör oss alla och som skapat debatt på många olika plan. Provborrningarna är ett sätt att skapa större klarhet i hur vi kan bygga ett större Åland och göra skärgården mer tillgänglig för såväl fastboende ålänningar som gäster utifrån. De allra flesta inser betydelsen av fasta förbindelser när det gäller infrastruktur men tvekar kring kostnaderna. Därför är det viktigt att presentera tillgängliga fakta så tydligt och publikt som möjligt. När det gäller storskalig vindkraft är det också av största betydelse att skapa delaktighet hos alla ålänningar och visa vad som hänt så här långt och vad som är att vänta i framtiden, säger Jörgen Pettersson, ordförande för finans- och näringsutskottet.

De två öppna hörandena äger rum i lagtingets auditorium och kan också ses vid Ålands landskapsregerings Youtube-kanal.

https://youtu.be/aNbqHSedvwQ

Information:

    Sten Eriksson

    Utskottssekreterare

    Mob. +358 457 344 5640

    sten.eriksson@lagtinget.ax