Jaroslaw Walesa och Simon Påvals Jaroslaw Walesa och Simon Påvals
  • Publicerad onsdag den 17 maj 2023 kl. 11:07

Östersjökonferensen BSPC:s arbetsgruppsmöte i Gdansk

Ledamot Simon Påvals deltog tillsammans med utskottssekreterare Sten Eriksson på Östersjökonferensen BSPC:s arbetsgruppsmöte i Gdansk 14-16 maj. På agendan var gemensamma åtgärder för klimatet och den biologiska mångfalden. Arbetsgruppen kom efter intensiva förhandlingar överens om ett 20-tal punkter som föreslås bli fastslagna på den årliga konferensen i Berlin i augusti.

Viktiga kontakter med delegater från de övriga Östersjöländerna knyts även i detta sammanhang, bland andra med Jaroslaw Walesa från Polen som är parlamentsledamot i sejmen och även son till Lech Walesa, grundaren av Solidaritet och Polens tidigare president.