• Publicerad fredag den 3 november 2023 kl. 21:58

Republikens president Sauli Niinistös tal vid öppnandet av Ålands lagtings sessionsperiod 2023–2024

Länk till presidentens tal vid öppnande av lagtingsåret 2023-2024 finns här tpk.fi