• Publicerad torsdag den 25 mars 2021 kl. 8:30

Se uppmärksammandet av barnkonventionens 30-årsdag på Åland

Lagtinget tillsammans med Rädda Barnen på Åland uppmärksammar att det är 30 år sedan det åländska parlamentet gav sitt bifall till FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den allmänt kallas.


PROGRAM:

Inledningsanförande 
Bert Häggblom, talman Ålands lagting 
Veronica Thörnroos, lantråd Ålands landskapsregering 
Johanna Fogelström-Duns, barnombudsman, myndighetschef vid Ålands ombudsmannamyndighet

Civilsamhället arbetsrapport om barns rättigheter på Åland
Jonna Varsa, barnkonventionsansvarig vid Rädda Barnen på Åland presenterar Civilsamhällets arbetsrapport om barns rättigheter på Åland. Rapporten är en del i processen med den åländska alternativrapporten till FNs barnrättskommitté. 

Barnens rapport
Rättighetsbärarna, barn under 18 år har möjlighet att lämna in en egen rapport till FN:s barnrättskommitté. Julia Valkeapää och Samuel Dreyer som arbetar med barnens rapport ger en hälsning till Ålands lagting.  

Panelsamtal
Ett framåtsyftande samtal utgående från Civilsamhällets arbetsrapport om barns rättigheter på Åland med representanter från de lagtingsgrupper som anmält intresse:
Anders Eriksson, Ålands framtid,
Annette Bergbo, Hållbart Initiativ
Liz Mattsson, Åländsk Center 
Marcus Måtar, Obunden Samling 
Nina Fellman, Ålands Socialdemokrater
Simon Påvals, Liberalerna på Åland 
Tage Silander, Moderat Samling på Åland

Jonna Varsa, Rädda Barnen på Åland
Moderator Lotta Angergård, Rädda Barnen på Åland

Civilsamhällets arbetsrapport om barns rättigheter kan du läsa här.