• Publicerad torsdag den 2 juni 2022 kl. 15:11

Simon Holmström deltar i miljökonferensen Stockholm 50+

Lagtingsledamoten Simon Holmström företräder Nordiska rådet på den stora miljökonferensen Stockholm 50+ som hålls 2-3 juni.

Holmström representerar tillsammans med den finländske riksdagsledamoten Sebastian Tynkkynen Nordiska rådet under konferensen. Stockholm 50+ syftar på att det har gått 50 år sedan den första miljökonferensen i FN:s regi ordnades (https://www.stockholm50.global/)

"Det är resultatet av ett långt och hårt arbete att förverkliga Nordens internationella påverkanspotential inom miljö- och klimatområdet", svarar Holmström på frågan varför han blivit vald.

Den första juni hölls ett förmöte till konferensen som handlar om utfasning av fossila bränslen, där Nordiska rådet stod som medarrangör tillsammans med Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative. Holmström fungerade som moderator för en paneldiskussion som samtalde om ”How International Cooperation on Fossil Fuels can fast-track a just transition”. Samtalet streamas på länken:

Stockholm+50 Pre-Summit Livestream — The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty (fossilfueltreaty.org)
(Sessionen där Holmström medverkar finns under ”Additional sessions” och inleds ca 2.04.00 in i sändningen)

"Det är väldigt sällan FN-möten alls nämnt fossila bränslen. I stället har man snöat in på tekniska detaljer om exempelvis reduktionsmål och klimatbokföring. Det är inte en dag för sent att prata om elefanten i rummet. ​Det känns stort att få delta i och påverka utgången av ett historiskt FN-möte som ska lägga byggstenarna för kommande decenniers internationella miljö- och klimatarbete", avslutar Holmström