• Publicerad tisdag den 30 maj 2023 kl. 13:44

Simon Holmström i ukrainsk högnivågrupp om miljö

För sitt engagemang för internationell miljörätt med fokus på miljöbrotten i Ukraina har den åländska parlamentarikern Simon Holmström (HI) inbjudits att delta i en högnivå-arbetsgrupp på beslut av ukrainska presidentens kansli.

Diskussionen om att införa storskalig miljöförstöring – ekocid – som ett internationellt brott har gått varm de senaste åren. Under 2021 startades den globala parlamentariska Ekocid-alliansen under ledning av MEP Marie Toussaint i vilken den åländska lagtingsledamoten Simon Holmström (HI) var en av de första medlemmarna. Sedan dess har han drivit ekocidfrågan i Nordiska rådet samt på flertalet internationella konferenser. 

Tillsammans med den nederländska parlamentarikern Lammert van Raan förhandlade Holmström förra året fram Ekocid-alliansens uttalande om miljöbrott i Ukraina. Engagemanget ledde senare till en debattartikel i bla EU Observer, att Holmström blev inbjuden till en konferens i Lviv-regionen och ett hörande med ukrainska parlamentets miljöutskott. Dessutom togs Holmström med i den finländska delegationen till Internationella Brottmålsdomstolens årliga partskonferens i december med särskilt syfte att bevaka ekocidfrågan. Just nu driver han tillsammans med Mittengruppen i Nordiska rådet frågan om att de nordiska länderna ska öka sitt arbete i att bekämpa internationell miljökriminalitet.
- De avskyvärda grymheter som sker på vår kontinent just nu pekar på det skriande behovet av en stark internationell rätt. För att skydda människor och ekosystem måste den kompletteras med ekocid. Globalt samarbete är avgörande för att detta ska lyckas, säger Holmström om bakgrunden till sitt engagemang.

Ukrainas presidentkansli har nyligen beslutat att inrätta en högnivå-arbetsgrupp för att stödja de ukrainska myndigheterna med utvecklingen av en strategi för att hantera krigets miljömässiga och ekologiska konsekvenser. Gruppen leds av presidentens kanslichef Andriy Yermak och Sveriges tidigare utrikesminister Margot Wallström och stöds av flertalet ukrainska samt europeiska institutioner.
I dagarna erhöll Holmström en personlig inbjudan från ordförandena med följande motivering: ”Dina enastående prestationer och bidrag genom hela din karriär kommer med säkerhet att bidra ovärderligt till denna viktiga insats för att stödja Ukraina i så svåra tider.”

Holmström ser detta som ett viktigt hedersuppdrag.
- Det är ärofyllt att få bidra med min kunskap och erfarenhet i ett så viktigt arbete. Jag kan inte tänka mig något viktigare uppdrag än att bidra med att stärka den internationella miljörätten. Det är inte bara en fråga om Ukraina utan om alla andra ställen där fruktansvärda brott sker mot människa och miljö, säger Holmström.
Uppdraget innefattar flera möten som kommer att hållas bland annat i Kiev. För syftet samverkar Holmström med den finländska ambassaden i Ukraina. Holmström har höga förhoppningar om gruppen.
- Det är helt avgörande att det internationella samfundet stöder Ukraina i att kartlägga skador, finansiera analyser och föra fall till åtal. Om ingen ställs till svars för dessa grymma handlingar kommer de att uppfattas som acceptabla. Dessutom blir det inga skadestånd som kan täcka återuppbyggnaden. Vi får inte låta det ske, avslutar Holmström.

Bilden är tagen i Lvivregionen förra sommaren. Med Ukrainas Radaledamot Yuliia Ovchynnykova. 

 

För mer information, kontakta Simon Holmström
Lagtingsledamot, Ålands lagting (Hållbart Initiativ)
+358 457 34 28 214
simon.holmstrom@lagtinget.ax