• Publicerad tisdag den 12 maj 2020 kl. 9:10

Stipendier 2020

De lediganslagna forskningsstipendierna ur Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond söktes av 13 personer. Efter noggrann genomgång av ansökningarna har Ålands lagtings kanslikommission den 6 maj 2020 beslutat fördela medlen enligt stipendierådets förslag. Sju sökande delar på de 40 000 euro som fanns att fördela i år. Läs mer här