• Publicerad lördag den 6 juli 2024 kl. 11:11

Sveriges generalkonsul avtackad

Sveriges generalkonsul på Åland, Karl-Olof Andersson med hustru Michelle Mope Andersson, styr snart vidare i karriären mot nästa uppdrag som är att vara ambassadör för Sverige i Sydkorea. Med anledning av avskedet avtackades konsulparet med en middag på Kökar tillsammans med lagtingets talman Jörgen Pettersson med hustru Helena Wachowiak-Pettersson, förste vicetalman Marcus Måtar med hustru Annika samt lantrådet Katrin Sjögren med make Antti. Under middagen hyllades generalkonsul Andersson för tålmodigt och konstruktivt arbete med olika frågor som stärkt sammanhållningen och samarbetet mellan Sverige och Åland.
Generalkonsulparet Andersson deltog också i helgens stora Fransiscusfest på Kökar tillsammans med bland andra fransiscanerfadern Charles Tally från USA och Gotland samt Nausikaa Haupt från Stockholms katolska stift.
Karl-Olof Andersson är en sann förespråkare för Sveriges intressen och en ovärderlig hjälp för svenskar och ålänningar, lyfte talman Pettersson i samband med firandet av den svenska nationaldagen den 6 juni och fortsatte:
– Ert arbete med att hantera de tilltagande utmaningarna kring skattegränsen har varit värdefullt och vi ser fram mot att fördjupa detta med er efterträdare. Genom djupa insikter i diplomatins värld och kontakter bortom de vanliga, har ni beslutsamt fört fram våra gemensamma intressen och tillsammans med Ålands landskapsregering arbetat för fortsatta starka och positiva relationer över gränserna, med målet att fortsätta utveckla handeln mellan Sverige och Åland. Era insatser har inte bara hjälpt till att lösa praktiska problem, de har stärkt banden mellan Sverige och Åland. Ni är en brobyggare och inspirationskälla för oss alla. Ert ledarskap har visat vägen för hur vi kan möta framtidens utmaningar med samarbete och förståelse. För Ålands del har vi alltid vinnlagt oss vid att vara milda i ton och starka i sak i våra kontakter mot alla. Ni, generalkonsul Andersson, behärskar den konsten till fulländning.