• Publicerad fredag den 28 april 2023 kl. 10:35

Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer besöker Ålands lagting

Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer besökte Ålands lagting idag den 28 april 2023 och togs emot av talman Bert Häggblom och vicetalman Katrin Sjögren.