Sveriges riksdags konstitutionsutskott
  • Publicerad måndag den 20 juni 2022 kl. 12:37

Sveriges riksdags konstitutionsutskott besöker lagtinget

Sveriges riksdags konstitutionsutskott besöker lagtinget och Åland den 20 juni 2022. 

På programmet står information om självstyrelsen samt besök på Sjöfartsmuseet, Optinova och Silverskär. 

Mer information ger talman Bert Häggblom tel 0457 526 7477