• Publicerad tisdag den 29 mars 2022 kl. 9:57

Talen från demilitariseringsseminariet finns nu publicerade i e-tidskriften JASS

Den 20 oktober 2021 högtidlighöll lagtinget 100-årsdagen av konventionen om demilitariseringen och neutraliseringen med ett seminarium med inbjudna gäster. Seminariet öppnades av republikens president Sauli Niinistö. Övriga medverkande var talman Bert Häggblom, utrikesminister Pekka Haavisto, justitieminister Anna-Maja Henriksson, kabinettssekreterare Robert Rydberg, direktören för Ålands fredsinstitut dr. Sia Spiliopoulou Åkermark och forskaren vid Åbo Akademi Åsa Gustafsson. 

 

Talen från demilitariseringsseminariet finns nu publicerade i JASS – Journal of Autonomy and Security Studies. Länken hittar ni här: https://jass.ax/index.php/jass/issue/view/11/12

 

JASS - Journal of Autonomy and Security Studies

Ålands Fredsinstituts e-tidsskrift JASS – Journal of Autonomy and Security Studies är kollegialt granskad och finns tillgänglig online utan kostnad. Tidskriftens övergripande teman är fred och säkerhet, vilka betraktas utifrån perspektiven självstyrelse, demilitarisering och minoritetsskydd. Genom att sammanföra dessa perspektiv strävar tidskriftens redaktion till att föra fram nya insikter i en alltmer komplex värld där beslutsfattande sker på olika nivåer. JASS utkom första gången i maj 2017.