• Publicerad fredag den 8 juni 2018 kl. 15:24

Talet på självstyrelsedagen av ledamot Bert Häggblom

Lagtingsledamoten Bert Häggbloms tal på självstyrelsedagen den 9 juni vid Julius Sundbloms staty

Bästa självstyrelsefirare, bästa ålänningar.

Vad har självstyrelsen betytt för dig? Idag är det nittiosex år sedan landstinget hade sitt första plenum.  Ålands befolkning önskade tillhöra Sverige då det dåvarande ryska tsardömet föll samman. Redan då yrkade ålänningarna på den självklara folkrättsprincipen ”varje folkslags rätt till självbestämmande”. Det var framåtsträvande åländska kommunalmän från alla Ålands kommuner som samlades vid Ålands folkhögskola i Finström för att dra upp riktlinjerna för Ålands framtid. Redan då var kommunernas företrädare ryggraden för utvecklandet av Åland.

Tack vare den framsynthet som fanns hos dessa företrädare för återförening till Sverige blev den unga republiken Finland tvungen att agera snabbt. Finlands regering avlät den 30 januari 1920 en proposition till Finlands riksdag angående självstyrelse för Åland. I propositionen ingick följande citat:

”Sålunda skulle ålänningarna tillförsäkras möjlighet att själva ordna sin tillvaro så fritt det överhuvud är möjligt för ett landskap, som icke utgör en egen stat”. (prop. 73/1920)

Detta löfte  till ålänningarna var med all säkerhet orsak till att Nationernas förbund i juni 1921 beslöt att Finland skulle ha suveräniteten över Ålandsöarna, men måste förbinda sig att garantera Ålandsöarnas befolkning dess svenska språk, kultur och lokala sedvänjor.  Uppenbart var den självstyrelse som Finland år 1920 erbjudit Åland grund till beslutet.

Tänk och begrunda

Vet Ni som står här idag och firar vår självstyrelse att åländska politiker är bra på dans? Jo, dom tvistar med finska politiker. Det är därför med stark förvåning och bestörtning vi nu får erfara att republiken Finland inte längre uppfyller sina avtalsrättsliga förbindelser. I internationell rätt liksom i vår vardag finns en term som vi alla lärt oss är grunden för ett rättssamhälle. Avtal skall hållas – på latin heter det Pacta sunt servanda. Detta uttryck känner vi alla till – att avtal skall hållas. Men varför har Finlands statsmakt så svårt att stå vid sitt avtal med Åland.

Under senare år har vi fått flera bakslag. Det utlovade avtalet  om vindkraftsstöd blåste bort utan att lämna någon energi kvar. Den utlovade förhöjningen av klumpsumman blåste också all världens väg och guldet blev till sand. Det är intressanta veckor vi har framför oss angående ny självstyrelselag. Företräder den finska regeringen en rättsstat där avtal skall hållas? Det kan väl inte anses att det urvattnade förslaget till ny självstyrelselag skulle vara så svårt att acceptera då företrädare för Finland redan godkänt den i de förhandlingar som ägt rum. Kan det vara så svårt?

Bästa talman, vicetalmän,  lagtingsledamöter, lantråd och ministrar. Jag vill rikta ett stort tack till Er. Aldrig under min tid i den åländska politiken har jag upplevt sådan enighet i utvecklandet av självstyrelsen som nu. Detta skall Ni ha all heder och aktning för. Fortsätt i denna anda så kanske vi får uppleva den frihet Finland utlovat den 1 januari 2049.

Internationell jämförelse

Fråga som vi alla bör ställa oss är - varför når vi inte fram? Jag tror vi bör se oss i spegeln och undra om vi förhandlar fel. Jag tror den gamla fiskepolitiken bör dammas av. Bjud in till fiske så får de finska politikerna se att det kan vara svårt att få napp. Samtidigt vill jag här nämna som exempel tidigare talman och lantråd Folke Woivalin och hans fiskediplomati. Det gav resultat.

Jag hoppas att Finland åter skulle komma till insikt om de löften och avtal som gjorts. En jämförelse med Danmark bör göras där nationen Danmark är villig att ge både Färöarna och Grönland möjlighet att utveckla sin självstyrelse som de själva vill. Deras autonomier har inte den starka internationella status som Åland har men där är inställningen helt annan från moderlandet.

Ålands utveckling

Vi måste oaktat de mörka moln som tornar upp sig mot vår självstyrelse kämpa på och ta nya tag. Julius Sundblom och Carl Björkman blev båda häktade och förda till Åbo. Än idag händer dylikt. Senast var då finska tullen slog till mot posten på Åland med vapen, anhöll och förde anställda på polisförhör. Dessa personer, anställda av Åland Post bör väl anses arbeta för det rättsgoda och inte i eget intresse. Även penningautomatföreningen blev utredda för ett antal år sedan. Detta sätt att behandla Åland måste ifrågasättas. Våra företrädare bör skarpt ifrågasätta det som skett, om de som arbetar för det rättsgoda skall gripas av vapenförsedda tjänstemän. Större förtroende för varandra måste vi ha. Vart är vi på väg?

Trygghet

Vi lever i ett av världens finaste samhällen uppbyggt under många år av driftiga, duktiga och framsynta medborgare, företagare och politiker. Vår sjukvård, åldringsvård, barnomsorg och skola tillhör världens bästa. Våra vårdanställda, barnskötare och  lärare  gör dagligen ett fantastiskt jobb runt hela Åland.

Grunden till denna höga levnadsstandard är småskaligheten och närheten. Lokala politiker får verka nära sina invånare, en åldring får leva sina sista år på ett lokalt åldringsboende tillsammans med sina tidigare lekkamrater, skolkamrater och grannar och skötas om av bekanta vårdare. Denna unika trygghet gör att ålänningarna inte ser fram emot ålderdomen som något negativt. Varför reparera något som inte är sönder? Den förändring som nu är på gång i landskapet skulle må bra av lite bromsvätska. Här bör politiker och lagtingskollegiet använda sommaren till kreativt tänkande.

Skärgårdstrafiken

Ålands skärgård är helt unik i världen, men utan invånare kommer den att krympa till en semesterby under några sommarveckor. Skärgårdstrafiken är livsviktig både för skärgården och hela Åland, en fungerande skärgårdstrafik är viktig. Dagens gamla fartyg bör ersättas med nya fartyg, byggd på ny teknik. Utvecklingen inom eldrift och gasdrift sker nu i en rasande fart och har på bara några år gjort enorma framsteg och kommer att fortsätta utvecklas snabbt. En omläggning från fossila bränslen till ny teknik bör startas omedelbart istället för att bygga sönder orörd natur och skärgård för att spara några minuters fossil bränsletrafik.

Förnybar energi

Den politiska målsättningen att Åland skall vara ett ledande område på förnybar energi i Europa kräver att vi politiker verkar för reella förslag och inte enbart tomma ord.

Ungdomar - vår framtid

Slutligen vill jag framhålla att vi bör ge våra barn och ungdomar den bästa start de kan få i livet.  Vi bör med alla medel bekämpa droganvändning med påföljande kriminalitet. Vi bör medverka till att våra ungdomar efter de att de får utbildning hemma eller utanför Åland kan återvända hem och utveckla vårt Åland. Många som flyttat från Åland har ofta  en gummisena som drar dem tillbaka förr eller senare. Vi måste alla hjälpa till att de kommer tillbaka så att vi tillsammans fortsätter att bygga nationen Åland. Vilken betydelse vill du att självstyrelsen skall ha för dig i framtiden?

Tack för mig och trevlig sommar på er alla.