• Publicerad onsdag den 13 januari 2021 kl. 9:30

Talman Bert Häggblom befriar minister Torbjörn Eliasson från sitt uppdrag

Talman Bert Häggblom har idag på förslag av lantrådet Veronica Thörnroos beslutat befria minister Torbjörn Eliasson från hans uppdrag som finansminister och att istället utse Roger Höglund till ny minister.

Vid beslutstillfället medverkade förutom talmannen och lantrådet, lagtingsdirektören Susanne Eriksson och förvaltningsdirektören John Eriksson.