Talman Bert Häggblom deltar i CALRE:s plenarmöte Talman Bert Häggblom deltar i CALRE:s plenarmöte
  • Publicerad måndag den 21 november 2022 kl. 10:27

Talman Bert Häggblom deltog den 17 - 18 november i CALRE:s årliga plenarmöte

Talman Bert Häggblom deltog den 17 - 18 november 2022 i CALRE:s årliga plenarmöte och i mötet i CALRE:s ständiga kommitté i Namur i Belgien.
CALRE (Conference of European Regional Legislative Assemblies) är ett forum för talmän för lagstiftande regioner i EU (se faktaruta nedan). En gång per år håller CALRE ett plenarmöte. Däremellan sammanträder den permanenta kommittén och olika arbetsgrupper.
Vid plenarmötet antogs tre resolutioner riktade till de europeiska institutionerna, en om det sociala Europa, en om frihetens Europa och en om Europas miljömässiga och digitala transformering. Vid plenarmötet presenterade de arbetsgrupper som tillsattes vid fjolårets plenarmöte sina rapporter. En arbetsgrupp har arbetat med sammanhållningspolitiken, en med strategier för hållbar utveckling av de europeiska regionerna , en med ojämlikheter i hälsa i de europeiska social- och hälsovårdssystemen, en med språk och kulturell mångfald, en med bättre lagstiftning och policyutvärdering samt en med naturkatastrofer och en med jämställdhet och demografiska utmaningar. 
Talmannen Jean-Claude Marcout från Vallonien i Belgien återvaldes till president för CALRE för år 2023.  

Faktaruta:
CALRE är konferensen för talmännen i de 72 regionala lagstiftande parlamenten inom EU. Medlemmarna representerar Tyskland, Belgien, Österrike, Spanien, Italien och de portugisiska regioner Azorerna och Madeira och Åland i Finland. Åland representeras av talman Bert Häggblom. 
CALRE samarbetet har en plenarsession om året. Arbetsgrupper tillsätts samtidigt med olika teman och bland talmännen utses en ordförande för respektive arbetsgrupp. Arbetet följs upp under året av CALRES permanenta kommitté som sammanträder 3 - 4 gånger under året. Varje arbetsgrupp utformar en årligen en rapport med förslag till åtgärder.