Riksdagsman Mats Löfström, talman Jussi Halla-Aho, talman Jörgen Pettersson och biträdande lagtingsdirektör Julia Lindholm Riksdagsman Mats Löfström, talman Jussi Halla-Aho, talman Jörgen Pettersson och biträdande lagtingsdirektör Julia Lindholm
  • Publicerad fredag den 7 juni 2024 kl. 14:04

Talmännen möttes i Helsingfors

Ålands lagtings talman Jörgen Pettersson har idag träffat Finlands riksdags talman Jussi Halla-aho i Helsingfors för att diskutera gemensamma intressen.
– Det är oerhört viktigt att upprätthålla kontakter på alla plan med företrädare för det officiella Finland, säger Jörgen Pettersson.
Under besöket diskuterade de två talmännen bland annat utmaningen med jämbördig lagstiftning från två olika parlament; något som är vardag för ålänningarna som har två lagböcker att följa i sin vardag; den blå (Åland) och den röda (Finland).
Talmännen berörde den pågående revisionen av självstyrelselagen och de ständigt aktuella frågorna kring beredskap och säkerhet. Talman Jörgen Pettersson lyfte hur Ålandsexemplet kunde användas internationellt, det ständiga och nödvändiga stödet till Ukraina och bjöd in sin kollega samt alla finländska riksdagsledamöter till en föreställning av hyllade musikalen Havsandar i höst, den 1 oktober i Helsingfors.
– Talman Halla-aho uppvisar stor förståelse och intresse för åländska frågor och min övertygelse är att vi ska arbeta hårt med relationer i båda riktningar när det gäller axeln Åland-Helsingfors. Åland är litet med små resurser, vi kan bara lyckas utveckla vårt samhälle med hjälp av smidigt samarbete. Denna dialog är utomordentligt viktig, understryker Jörgen Pettersson.
Efter träffen i talman Jussi Halla-ahos arbetsrum på riksdagen följde talmannen också med till Ålandskontoret i Helsingfors för att tillsammans med inbjudna företrädare för både Finland och andra länder smygstarta självstyrelsefirandet. Firandet kulminerar på söndag kl 18.00 på torget i Mariehamn i samband med traditionell uppvaktning vid statyn över Ålands förste talman, Julius Sundblom.
Vid mottagningen på Ålandskontoret talade talman Jörgen Pettersson och påminde om betydelsen av att fortsätta utveckla Finland och Åland gemensamt:
– Den åländska självstyrelsen ger oss möjligheter att forma vår egen väg och utvecklas enligt våra egna behov och värderingar, precis som avsikten var i Nationernas förbund år 1922 då Åland och Finland blev ett par som tillsammans tog sig an framtiden. Denna resa är långt ifrån över, som bekant är det vägen som är målet och därför vill vi för åländsk del understryka betydelsen att fortsätta med utvecklingen av den självstyrelse som tjänat Åland och Finland väl. Genom samarbete och gemensamma insatser kan vi säkerställa att Åland förblir en stark och livskraftig del av Finland. Tillsammans blir vi mer än två och vi ser fram emot att fortsätta förädla våra relationer och tillsammans möta de utmaningar och möjligheter som bär med sig, sade Pettersson.
I strävan att stärka kontakterna mellan den finländska riksdagen och det åländska lagtinget bjöd talman Pettersson in sin kollega, talman Halla-aho, till Åland under den innevarande mandatperioden.
– Från åländsk sida är det viktigt att upprätthålla kontaktytorna när det handlar om att diskutera även de frågor som är svåra, kommenterar Pettersson.
Ett led i detta är också grundlagsutskottets aviserade Ålandsbesök i höst.
Med på besöket till Helsingfors följde biträdande lagtingsdirektör Julia Lindholm och till mötet mellan talmännen närvarade också åländske riksdagsledamoten Mats Löfström.