Generalkonsul Karl-Olof Andersson med hustru Michelle Andersson och talman Jörgen Pettersson Generalkonsul Karl-Olof Andersson med hustru Michelle Andersson och talman Jörgen Pettersson
  • Publicerad fredag den 7 juni 2024 kl. 11:26

Talmannen uppvaktade på Sveriges nationaldag

I traditionsenlig ordning ställde Sveriges utsände till Åland, generalkonsul Karl-Olof Andersson med hustru Michelle Mope Andersson till med fest nationaldagen den 6 juni till ära. På plats var många som inte bara hyllade historien utan också funderade på framtiden och mycket mer. Diplomatparet till exempel, som lämnar Åland denna sommar efter två intensiva år då Finland och Åland och senare Sverige anslöt till NATO. Talman Jörgen Pettersson önskade Sverige en fin nationaldag med dessa ord till generalkonsuln ”Era insatser har inte bara hjälpt till att lösa praktiska problem, de har stärkt banden Sverige och Åland. Ni är en brobyggare och inspirationskälla för oss alla. Ert ledarskap har visat vägen för hur vi kan möta framtidens utmaningar med samarbete och förståelse. För Ålands del har vi alltid vinnlagt oss vid att vara milda i ton och starka i sak i våra kontakter mot alla. Ni, generalkonsul Andersson, behärskar den konsten till fulländning.”