• Publicerad måndag den 30 november 2020 kl. 15:30

Tidtabellen för behandlingen av budgetbetänkandet

Måndag 14/12: Plenum kl. 13:00, betänkandet tas upp för kännedom

Onsdag 16/12: Plenum kl.13:00 – 17:00, debatt

Torsdag 17/12: Plenum kl. 09:30 – slut, fortsatt debatt

Fredag 18/12: Plenum kl. 09.30, omröstningar