• Publicerad fredag den 9 april 2021 kl. 8:30

Tidtabellen för misstroendeyrkandet

På måndag 12 april håller lagtinget två plenum:

Kl 13.00 antecknas vicetalman Katrin Sjögrens misstroendeyrkande för kännedom

Kl 13.10 hålls ett vanligt plenum då lantrådet Veronica Thörnroos ger sitt muntliga svar varefter det hålls en debatt.

Beslut i ärendet kan fattas tidigast fredagen den 16/4 och talmanskonferensen diskuterar på måndag om det ska hållas ett extra plenum då. Sannolikt fattas dock beslutet vid ordinarie plenum måndagen 19/4.