Utvecklings- och hållbarhetsagendans statusrapport 5
  • Publicerad onsdag den 1 juni 2022 kl. 7:37

Utvecklings- och hållbarhetsagendans statusrapport 5

Välkommen på lanseringsseminarium den 1 juni kl 13.00-15.30 (Ålands lagting)

Det är dags för en milstolpe, lanseringen av utvecklings- och hållbarhetsagendans femte
statusrapport. Den 1 juni arrangeras ett nätverksgemensamt seminarium där statusrapporten
presenteras. Statusrapportens huvudkapitel behandlar nuläget med utgångspunkt i de
huvudindikatorer som utvecklings- och hållbarhetsrådet antog under 2021. Således kommer vi med
hjälp av statusrapporten få en god överblick kring statusen på den långsiktiga samhällsutvecklingen i
förhållande till de sju strategiska utvecklingsmålen. Statusrapporten innehåller även ett kapitel som,
med anledning av Åland 100, blickar såväl 200 år bakåt som 100 år framåt.
Lagtinget, med talmannen i spetsen, agerar värd för seminariet som arrangeras i lagtingets plenisal. I
seminarieprogrammet ingår bland andra de målansvariga för de sju strategiska utvecklingsmålen,
som delar med sig av sina analyser av statusrapportens innehåll:
• Tabita Nordberg - välmående-målet (mål 1)
• Dan Sundqvist - tillits- och delaktighetsmålet (mål 2)
• Ann Nedergård - målet om god vattenkvalitet (mål 3)
• Petra Granholm - målet om biologiska mångfald (mål 4)
• Johanna Backholm - attraktionskrafts-målet (mål 5)
• Niklas Lampi, målansvarig - målet om kraftigt minskad klimatpåverkan (mål 6)
• Fredrik Rosenqvist, målansvarig – målet om hållbar konsumtion och produktion (mål 7)
Dessutom kommer de sammankallande i lagtingets gruppledarforum samt utvecklings- och
hållbarhetsrådets ordförandetrio dela med sig av sina reflektioner kring statusrapportens innehåll.
Som alltid i bärkraft-sammanhang, kom som du är. Alla är välkomna.