Frågestund den 20 januari 2021 kl. 13:00

Protokoll

  • Talmannens inledning

    Frågestund. Enligt 39 § i arbetsordningen avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa en fråga. En fråga får räcka högst en minut och svaret på frågan får ta högst två minuter. Efter svaret får frågeställaren och ministern yttra sig högst två gånger. De här anförandena får räcka högst en minut. Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när han anser den ställda frågan tillräckligt belyst.

    Närvarande vid dagens frågestund är lantrådet Veronica Thörnroos, vicelantrådet Jansson samt ministrarna Fredrik Karlström, Annette Holmberg-Jansson och Alfons Röblom samt finansminister Höglund som sitter på läktaren.


  • Föredras

  • Talmannens avslutning

    Frågestunden är därmed avslutad. Nästa plenum hålls idag kl. 14.10.


Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
14:02 Plenum/frågestund avslutades