Lagtingets högtidliga avslutning den 31 oktober 2023 kl. 14:00

Protokoll

Händelser under plenum

14:01Plenum börjadeBert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
14:52 Plenum/frågestund avslutades