Lagtingets högtidliga öppnande den 2 november 2020 kl. 14:00

Protokoll

 • Landshövdingens och talmannens tal

  Inskrivning pågår

  Protokollinskrivning pågår just nu. Inläggen publiceras fortlöpande så snart de är skrivna och godkända efter rättelse.

  Landshövding Peter Lindbäck Anförande | 15:17

  Inskrivning pågår

  Talman Bert Häggblom Anförande | 14:04

  Inskrivning pågår

Händelser under plenum

14:00Plenum börjadeTalman Bert Häggblom
Sekreterare: lagtingsdirektör Susanne Eriksson
14:31 Plenum/frågestund avslutades