Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


 • Tack, talman! Ärade parlamentariker. Vi har i den åländska lagstiftningens församling av olika lagar och produkter under årens lopp fortfarande kvar någonting som heter "Biograflag för landskapet Åland". Den här har av naturliga skäl blivit obsolet till stora delar. Nu undrar säkert någon; hur satsar nu landskapsregeringen resurser på den här typen av lagstiftning? Samtidigt är den här typen av lagarbete ett bra sätt för nya jurister som ska lära sig vara med och bereda nya lagtingslagar och ta sig an en sådan uppgift. Så vi ska se det i ljuset av det.

  Men likväl, talman, så ingår det i den aktiva föresatsen från landskapsregeringen att vi ska se till att lagar som inte längre äger sitt berättigande eller annars är obsoleta, och i vissa fall till och med står i strid med annan lagstiftning, de ska om möjligt förändras eller i vissa fall då upphävas som gäller denna aktuella.

  De följder som upphävandet får, om lagtinget går på landskapsregeringens förslag, är ju då att vi kommer - som vi redan har fattat beslut om - att göra ett tillägg till den nu redan gällande räddningsförordningen till de delar det handlar om brandfarliga ämnen, som den ursprungliga eller den nu fortfarande kvarvarande biograflagen särskilt reglerade en gång i tiden.

  Men i övrigt då? Eftersom de här bestämmelserna som reglerar vad som får visas och mycket annat finns reglerat i annan lagstiftning, så ser vi från landskapsregeringens sida inget hinder att föreslå att biograflagen anno 1942 upphävs i sin helhet.

  Vi får återkomma, talman, ifall det mot förmodan i framtiden skulle visa sig att vi har en lucka i systemet någonstans. Men vi känner från landskapsregeringens sida att vi är beredda att föreslå denna lags upphävande. Tack, talman!


 • Ledamot Wille Valve (M) Gruppanförande | 13:19

  Talman! Det är lätt att dra lite på smilbanden åt att vi formellt sett ännu har landskapslagen om biografer i kraft från 1942. Den här lagen reglerar bruk av celluloid filmer som endast må användas med polismyndighetens tillstånd och har i och för sig förnuftiga påbud om att "under föreställning må icke åskådarrummet hållas helt mörkt". Det är alltför lätt att avfärda detta som kuriosa och mentalt placera det i samma låda som Byggningabalken av 1736 i huru svin må i ollonskog släppas. Men riktigt så enkelt är det inte, för detta är nu en gång för alla vår behörighet.

  Vi har jubileumsår. Jag skulle därför vilja ge den lite ovanliga färdkosten till det behöriga utskottet att ägna sig åt lite provtänk. Finns det något som vi skulle kunna göra på detta område inför jubileumsåret? Någonting som är bra eller kul för ålänningarna? Vi har formellt sett från Moderat Samlings sida inget att invända mot själva upphävandet. Det är en förnuftig och motiverad åtgärd beaktat av rättsutvecklingen framförallt på brand- och räddningssidan. Tack för ordet.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.