Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion.


 • Ledamot Liz Mattsson (C) Gruppanförande | 13:05

  Herr talman! Dagen till ära har vi ett medborgarinitiativ på bordet. Från Centerns lagtingsgrupp tackar vi för det stora engagemang som medborgarna visar med att åter samla över 1 000 namn, denna gång berörande fyrverkerier och dess påverkan på våra djur och vår miljö.

  Medborgarinitiativet önskar att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utarbeta ett lagförslag så att fyrverkeriförsäljning till privatpersoner förbjuds inom Åland, men att planerade fyrverkerishower av anlitad aktör får fortsätta på bestämda platser och bestämda tider, i regel endast klockan 24.00 samt upp till 30 min därefter.

  I egenskap av hästtjej har jag firat de flesta nyåren i stallet, med radion på högsta volym och fönsterna igentäppta med säckväv, allt för att försöka avdramatisera ljudet och ljuset från mattbomber, häxpipor och andra fyrverkeripjäser. Ibland har det gått bra och ibland mindre bra. Hästar är stora flyktdjur med mycket kraft och när de blir rädda så reagerar de snabb. Jag har ett flera historier som jag kunde återge. Nå, faktum är att ljudet och ljuset från fyrverkeripjäser skämmer våra fyrbenta vänner, en del individer mer än andra. Jag kan prata för mig själv men också för många andra djurägare. Varje år är man lika orolig inför nyårshelgen och gör allt i sin makt för att försöka skapa de bästa förutsättningar man kan för att djuren ska lida så lite som möjligt av det firandet som sker. Trots att djurägaren gör sitt bästa är det individer som varje år skadas, inte bara fysiskt utan också psykiskt och kanske för alltid.

  Som barn var nyår en av de roligaste högtiderna på året. Spännande var det när pappa tände eld på raketen som sprakande tog fart mot kvällshimlen. En festlig tradition för att fira in det nya året.

  Enligt nuvarande lag är det tillåtet att skjuta fyrverkeripjäser utan särskilt tillstånd från klockan 18 på nyårskvällen ända fram till klockan 14 på nyårsdagen. Det är alltså inte bara en timme utan nästan ett helt dygn som privatpersoner, 18 år fyllda, får fyra av sina fyrverkeripjäser.

  När jag såg det här medborgarinitiativet så funderade jag i sammanhanget på hur Sverige hanterar frågan och kan konstatera att Sverige, sedan 2019, har en hårdare lagstiftning kring fyrverkerier än vad Åland har. I Sverige är det kommunerna som har lokala bestämmelser om när- och var fyrverkerierna får avfyras och det krävs tillstånd för att skjuta raketer vilket också innefattar en viss utbildning. Jag läste samtidigt att man i Sverige bränner fyrverkerier för cirka 200 miljoner kronor årligen. Jag hittade inte jämförbara siffror för Åland. Nå, oavsett så är det mycket pengar som bokstavligen går upp i rök medan hunden skakar under soffbordet många gånger.

  Jag tycker att initiativet är mycket välkommet och tackar för att vi idag har möjlighet att diskutera och debattera frågan i Ålands lagting. Samtidigt vill jag på centergruppens vägnar be social- och miljöutskottet som vidarebehandlar initiativet att höra berörda, göra en djupare analys samt se på olika möjligheter att möjligen strängera lagstiftningen jämfört med nuvarande lag. Det är också idé att se på hur man i Sverige har hanterat frågan om fyrverkerier där bestämd tid- och platsbegränsning råder inom olika kommuner. Lagtingsgruppen påpekar att det är viktigt att utskottet ställer individens fri- och rättigheter samt uttrycksmöjligheter i relation till omsorg mot djuren och andra konsekvenser för miljön.

  Personligen tycker jag att fyrverkerier tillhör nyårets starkaste tradition, och trots att barndomsminnena av spännande smällar och raketer glittrande mot kvällshimlen är minnesvärda, så tycker jag att världen skulle klara sig utan fyrverkerier. Jag tycker också att man i sammanhanget kan fundera på vad man i en modern och digital värld kan ersätta fyrverkerier med. Det finns faktiskt andra coola alternativ som är vänligare både för djur och miljön. Jag tänker på häftiga ljusshower i kombination med musik eller liknande.

  Herr talman! Tillsammans med 1 000 andra ålänningar, varav många högst antagligen djurägare, ser jag framemot en uppdaterad lagstiftning som ger stöd att kunna fira nyåret i lugn och ro utan skrämda hästar och kor på ladugårdsbacken.

  För alla de som vill fira nyår med festliga fyrverkerier kunde man tänka sig, precis som initiativet uppmanar till, att fortsätta ge möjlighet för planerade fyrverkerishower av anlitade aktörer på förberedd tidpunkt och plats. Alternativt utse ett säkert och bra ställe i varje kommun där man med tillstånd har möjlighet fyra av pjäser. Det allra minsta man kan göra för djurens skull är att förkorta den tid som det är tillåtet att smälla så att lidandet inte blir så långt. Tack, talman!


 • Tack, talman! Tack ledamot Mattsson. Absolut, jag har full förståelse över att djurägare och djurhållare ser detta som ett problem och det är ju ett problem för djuren, absolut.

  Men frågan är, om man tar bort kontrollen över en sak så skapar man ju ofta en illegal verksamhet. Vi vet ju alla idag att importen som man kan göra över nätet som privatperson är ganska omfattande. Det är ganska enkelt också att helt enkelt komma åt fyrverkeripjäser. I ljuset av hur det fungerar i Sverige och den mediabild man får på nyårsdagen över hur fyrverkerierna går till i Sverige så det ger ju inte direkt någon samlad bild över att det här är den väg som vi vill vandra.

  Är det Centerns gemensamma ståndpunkt nu att man ska förbjuda försäljning av fyrverkeripjäser? Jag förstår, men jag tycker att man på något sätt kan titta på vad man kan göra i stället. Krympa tiden när det är tillåtet att skjuta? Vi är ju annars på väg att skapa något sorts förmyndarsamhälle, och jag tror att det (… taltiden slut).


 • Ledamot Liz Mattsson (C) Repliksvar | 13:12

  Tack, talman! Vi skickar ju med till utskottet att vi tycker att det är viktigt att vi sätter individens rättigheter mot djurens omsorg i det här fallet. Det är faktiskt ett så stort problem för djuren och för djurägarna. Det finns ju olika alternativ som man kan diskutera och vara kreativ och modern i sitt tänkande. Vi tycker att det finns alternativ idag till fyrverkerier och då måste man sätta det i relation till varandra.

  Det här får social- och miljöutskottet sedan bena vidare i och göra en djupare analys helt enkelt. Det är så som vi har resonerat.


 • Tack, talman! Det är väl så att den import som sker främst från Kina och in till EU- länder när det gäller fyrverkeripjäser är väldigt reglerad i dag. Risken är ju väldigt stor att om man förbjuder någonting så skapar man en illegal marknad. Man kommer ju inte att sluta att skjuta smällare och raketer för det. Många kommer att göra det, men långt ifrån alla och då riskerar man istället att försämra möjligheterna att ha någonting som är kontrollerat.

  Jag ser också fram emot utskottets behandling av det här ärendet. Men det är viktigt att vi nog också tittar på individens ansvar. Idag är det 18 års åldersgräns på allting som säljs, så det finns ju också ett föräldraansvar långt bakom. Jag tänker på de icke myndiga personer som får tillgång till sådana fyrverkeripjäser på många olika sätt.

  Att bara säga "nej, vi ska förbjuda", det tycker jag att är fel väg för jag tror inte att vi löser problemet. Tvärtom så skapar vi (… taltiden slut).


 • Ledamot Liz Mattsson (C) Repliksvar | 13:14

  Tack, talman! Generellt tror jag också på individens ansvar. Det som skiljer Åland mot många andra platser är att vi har ganska lång tid så lidandet för djuret blir väldigt långt. Skulle man åtminstone, som jag sade i slutet av anförandet, minska på tiden så torde kanske lidandet för djuren inte bli så lång. När vi sätter det i relation i det här sammanhanget så tycker vi att man måste se över saken helt enkelt, i det här fallet.


 • Tack, talman! Tack så mycket också till ledamoten Mattsson. Man kan ställa sig frågan: Vad är viktigare, min rätt att smälla när och hur som helst under de här timmarna eller djurens välfärd och miljön? För Hållbart Initiativ är det svaret ganska självklart. Vi är också väldigt glada för att Centern har antagit den här väldigt progressiva inställningen till den här frågan. Det är ju nämligen så att den här lagstiftningen som vi har i dag inte är tillräcklig för att skydda djurens hälsa och välfärd och miljön. Att då hänvisa till att det ska vara individens rätt att göra hur som helst, det är nog en väldigt konservativ åsikt skulle jag säga och hör egentligen till 70-talets politik. Så absolut behöver vi vara progressiva här och titta på hur vi verkligen kan förbättra den här lagstiftningen för att vi ska skydda dem som verkligen behöver det så mycket som möjligt.


 • Ledamot Liz Mattsson (C) Repliksvar | 13:15

  Alla de som är djurägare och som har sett vad de här fyrverkeripjäserna kan göra för skada har nog inte svårt att omfatta att detta behöver åtminstone ses över. Det är jag helt övertygad om, det är min bestämda åsikt. Jag personligen har sett för många skador, men jag har också pratat med många andra inför behandlingen. Jag vet att det här ställer till med problem.


 • Talman! Det just så som många uppfattar det där ute. Man kan se att just det här medborgarinitiativet är ju ett uttryck för den folkviljan.

  Begränsningar kan göras på olika sätt. Man kan ju begränsa olika typer av fyrverkeripjäser. Enligt EU-standard finns det tre olika stycken. EU kommer också med vissa regleringar om den öppna marknaden. Man kan ju inte som medlemsstat göra vad som helst. Jag kommer att gå in på det i mitt anförande. Sedan kan man också bestämma sig för att fundera på åldersgränser för inköp av de här olika kategorierna av fyrverkeripjäser och, som också ledamoten Mattson var inne på, när man får skjuta och vem som får skjuta på vissa platser. Så det är helt lägligt att nu faktiskt titta på den här lagstiftningen och vad vi skulle kunna göra på Åland.


 • Ledamot Liz Mattsson (C) Repliksvar | 13:17

  Absolut, det finns många moderna angreppssätt att se på det här. Jag tycker därför att det är viktigt att det kommer upp, att man diskuterar det, behandlar det, ser på för- och nackdelar och vad vi kan göra här för att lindra både djurens lidande, men också såklart för att kunna fira vårt nyår traditionsenligt. Jag vet att det finns lösningar på det här problemet.


 • Tack, talman! Tack ledamot Mattsson för ett bra anförande. Ledamot Matsson var inne på kommunerna i sitt anförande och att man kanske skulle låta kommunerna bestämma själva när det gäller när, på vilka områden och vilka tider som det skulle få skjutas raketer och fyrverkerier. Är det här någonting som Centern och Liz tycker att social- och miljöutskottet ska titta närmare på, att man flyttar över den här bestämmanderätten till kommunerna?


 • Ledamot Liz Mattsson (C) Repliksvar | 13:18

  Absolut, jag tycker att det är en infallsvinkel som man kan behandla i social- och miljöutskottet. Personligen tycker jag ju att effekterna av fyrverkerier blir mycket bättre när man inte håller på att poffar på väldigt många små ställen, utan man kanske kan samla resurserna och ha ett säkert ställe i respektive kommun och fira in det nya året tillsammans. Det är ju det allra finaste. Mina bästa barndomsminnen var från Bomarsund för kanske 15 år sedan när det var fyrverkerier där. Det var oerhört effektfullt och där kanske det inte finns djurenheter i närheten heller och då kan man göra den typen av bedömning tillsammans med kommunerna.


 • Tack, talman! Ja, det är ju ingen tvekan om att djuren far illa av fyrverkerierna, så är det ju.

  Formalia är ju så att vi i utskottet ska titta på klämmen. I klämmen står det om försäljningen; försäljningstiden och till vem som de här raketerna får säljas. Är det någonting som ledamot Mattsson tycker att borde begränsas?


 • Ledamot Liz Mattsson (C) Repliksvar | 13:19

  Det är ju såklart det som står i klämmen som man behöver behandla i utskottet och sedan komma med en slutsats. Som sagts, för att referera till slutet av mitt anförande, så tycker jag att åtminstone tiden ska begränsas för när man kan skjuta raketer. Jag personligen kan tänka mig att förbjuda fyrverkerier och försäljning av fyrverkerier, men det är min personliga åsikt.


 • Ledamot Ingrid Zetterman Gruppanförande | 13:20

  Talman! Det är alltid trevligt tycker jag när man får diskutera medborgarinitiativ. Jag tycker att det är roligt och viktigt att medborgarna engagerar sig i vad vi också gör.

  Det som kan konstateras direkt efter replikskiftena mellan ledamöterna Mattsson och Söderlund är att medborgarinitiativ är ett ganska trubbigt instrument där man ju är tvungen att förhålla sig till ett ganska strikt regelverk gällande utformandet av klämmen. Jag tycker väl att det är hela motiveringen till klämmen som man behöver diskutera här i lagtinget idag.

  Fyrverkerier väcker dubbla känslor, dels är det väl någonting kanske av det mest festliga som vi förknippar det med, med det allra finaste, och många har, som tidigare konstaterats, fina minnen och det är otroligt maffigt med ett vackert fyrverkeri samtidigt som djurens hälsa kraftigt påverkas av det.

  Det finns alltså all anledning att se över det. Har vi en modern lagstiftning eller en föråldrad? Vi har diskuterat olika saker förstås i vår lagtingsgrupp och jag tänker lyfta några av dem här.

  Alltså att helt förbjuda försäljningen, det har vi diskuterat att vi inte tror att det är en framkomlig väg eftersom det inte finns ett förbud mot att skjuta raketer, utan att förbjuda försäljningen. Det betyder att man kan åka till andra leverantörer, man kan beställa över nätet eller man kan åka över med båten och köpa raketer någon annanstans. Men det betyder inte att man inte kan göra någonting. Dels har vi diskuterat tiden - som också ledamoten Mattsson tog upp - när man skjuter raketer på nyårsafton, för det är ju nyårsafton som egentligen är problemet här på Åland och det vore ett bra steg att ta. Tiden borde man kraftigt kunna minska.

  Lite roligt är det också att det tillåts nyårsraketskjutning på Åland under villaavslutningen. Det är väl få ålänningar som knappt vet vad villaavslutning är, men det tillåts då i alla fall.

  Sedan kunde man ju förstås också titta på typen av raketer som säljs. Jag är själv inte jätte bevandrad i den här raketvärlden, men har lärt mig att det finns väldigt många olika typer och att de här olika typerna påverkar djuren i olika grad när det gäller ljudnivåer och inte bara i smällande utan också vilken hatch de har osv. Där kanske man också kunde jobba tillsammans med de som säljer raketer att de skulle meddela vilka raketer som är mera djurvänliga så att säga. Idag vill konsumenterna ha de alternativ som är hållbara och som inte utsätter andra för skada.

  Vi diskuterade också att ett förbud kan leda till import av olika typer av raketer som kanske inte ens är godkända här, alltså beroende på vad man beställer dem ifrån och det kunde föranleda ännu sämre situation för djuren i fall man börjar importera väldigt mycket raketer.

  Vi anser också att det viktigt att utskottet hör representanter från de som äger och har djur, alltså både smådjur men förstås också de större gårdarna. Vi har diskuterat en hel del kring stallar och större djurenheter. Det är också så att alla kanske inte känner till var dessa djurenheter finns. Vi hade ett exempel i vår lagtingsgrupp där någon hade personlig erfarenhet av att det hade kommit sommarboende och firat nyår på ute på landsbygden. Dessa sommarboende visste inte om att det fanns djurenheter i närheten och hade skjutit raketer som hade ställt till med ganska rejäla skador, både förstås för djuren men också på annat sätt.

  På tal om diskussionen som vi hade häromveckan med öppna api:er så kanske producentförbundet kunde vara en organisation som skulle tillhandahålla kartor så att man får meddela in var man har sina stall. För det är precis så som ledamoten Mattsson också sade att de här stora djuren; hästar, kor och tjurar, så om man bortser från djurens enskilda lidande så är det både större materiell risk och också större risk för människors hälsa ifall de sliter sig loss och får panik.

  Man kanske kunde upprätthålla ett digitalt system, en digital karta med buffertkartor där man helt enkelt rekommenderar att man inte skjuter i närheten av dem för att undvika de här skadorna.

  Vi tror, som sagt, att människor nog skulle undvika att göra djurskada ifall man skulle känna till alla effekter som man eventuellt ställer till med.

  Det är också viktigt i det här fallet att höra återförsäljare. Det finns ju också någon väldigt professionell och duktig leverantör av stora nyårsraketsevenemang här på Åland. Det finns väl all anledning att också höra den personen.

  Till sist så kan jag konstatera när det gäller ljusshower så har jag läst ganska ingående beredningar som har gjorts i omgångar av Mariehamns stad. Där har man konstaterat att de är väldigt, väldigt dyra i inköp, det krävs också kunskap för att hantera dem och att hyra dem på just nyårsafton är i princip omöjligt eftersom alla är upptagna i sina egna områden. Också där finns det förstås en fråga; om vi nu har folk som är väldigt, väldigt duktiga på just nyårsraketer på Åland, borde vi inte också kunna stöda de näringarna?

  Talman! Det här är således en fråga med många bottnar. Ett förbud av försäljning rakt av ser inte vi som en väg som kanske gör störst nytta. Men absolut, såsom tidigare har sagts här, så behöver man se över lagstiftningen och konstatera vad man kan göra för förbättrande åtgärder och också kanske uppmuntra exempelvis producentförbundet att gå ut med information om skador på större djurenheter.


 • Tack, talman! Jag tycker att Liberalernas anförande var balanserat och de funderar på frågan - det gjorde jag också - hur kan vi använda digitaliseringen för att visa var det finns djurenheter på Åland? Jag tror inte heller att det är många som vill skrämma våra djur idag, det är det inte. Men man kanske inte heller är medveten om konsekvenserna och var de här stora ställena finns. Så absolut, en god uppmaning till utskottet är att också höra både små och stora djurägare samt producentförbundet och dess möjligheter och vad de kan hjälpa till med i en digitaliserad värld.


 • Talman! De som har större djurenheter är ju förstås anmälda också till ÅMHM. Skulle vi ha den här öppna datan så skulle det bara vara för vilken organisation som helst och vilken privatperson som helst att ha ett kartmaterial, ta koordinaterna och plotta ut det på en karta och sätta en buffertzon på två kilometer. Men då krävs det detta som vi diskuterar sist, att datan blir öppen.


 • Ja, vi får väl åter konstatera att det här var ett gott exempel där öppna api:er skulle göra gott för Åland. Vi måste jobba vidare med det.


 • Talman! Precis så är det. Jag tror att det här är en fråga, som sagt, där många människor vill göra rätt. Det är vår uppfattning. Men man kanske inte alltid känner till att man har en gård på andra sidan sundet på sin stuga eller så vidare, som gör att man kanske skjuter onödigt mycket och onödigt nära djurenheter. Jag tror nog att de allra flesta inte skulle göra det aktiva valet om det bara skulle känna till det.


 • Ledamot Tage Silander Gruppanförande | 13:29

  Talman! Det är väldigt bra och intressant tycker jag också när det då och då, inte alltför ofta i och för sig, kommer medborgarinitiativ, för det visar att det är angelägna frågor som folk funderar på.

  Speciellt det här medborgarinitiativet är jag själv förvånad över att inte har kommit tidigare. Kanske det har gjort det någon gång, det vet jag inte. Men jag hör så mycket i det här ämnet - som sagt det kunde ha kommit tidigare - att det är bra nu att man får reda ut och se vad som behöver göras, vad som kan göras och vad som är vettigt att göra.

  I grunden så tycker vi att vi alla ska ha så stor frihet som möjligt att göra i princip vad som helst, förutsatt att man inte skadar någon annan, det må ju gälla både människor och djur och det gäller ju också miljön. Det finns problem med nedskräpning, det finns problem med oljud och det finns problem faktiskt med säkerheten, även fast den har förbättrats väldigt, väldigt mycket.

  Jag pratar inte bara som gruppledare för Moderaterna utan också som hundägare. Jag har sett det här på nära håll och också vittnat om andra djurägares problem.

  För den skull så måste man ha balans i den här diskussionen. Att nu plötsligt förbjuda försäljning av fyrverkeripjäser känns inte rätt väg att gå och speciellt inte inför inkommande nyår. Jag misstänker nog att alla som handlar med de här varorna har gjort sin beställning redan, det är på väg hit så småningom. Det vore ju galet om man får en container med prylar och så får man inte använda dem. Så man måste ha tillräcklig framförhållning i alla fall när man fattar beslut. Det här kommer säkert att framgå när man gör olika höranden.

  Det finns ju sedan då åsikter och tankar som sammanfaller mycket med det som ledamot Liz Mattsson sade, det vill säga det känns för mig väldigt onödigt överhuvudtaget att hålla på med fyrverkerier. Det kan vara vackert och fint som sådant, men det är en märklig företeelse hur mycket pengar vi slantar av på att skjuta iväg några minuter. Men som jag sade, det är vår frihet att göra det som man tycker att är roligt och bra, förutsatt att man inte skadar någon annan och det är där som vi måste sätta fokus.

  Det här med att anvisa platser för var man ska få skjuta raketer, det är nog en bra tanke. Man får ju fundera på hur man går till väga här naturligtvis. Det är en bra tanke att varje kommun får bestämma om sitt område. Men jag tror att det är väldigt, väldigt många familjer som firar ensamma, eller firar tillsammans med någon annan familj ute på landsbygden, som vill bränna av några raketer och inte ta bilen eller i värsta fall taxi ut till byn för att titta på ett gemensamt fyrverkeri. I stan har det ju gått ganska bra. Man har ett maffigt fyrverkeri. Jag vet inte om jag har gjort rätt bedömning, men jag tycker att det privata skjutandet trots allt har minskat. Visst finns det ställen där man kan notera att det finns någon sorts tävling vem som ska vara värst i år, men inte så mycket som det har varit tidigare. Jag har själv varit med i den tävlingen.

  Talman! Bland annat med tanke på att jag blev ombedd av ledamot Simon Holmström att inte prata så länge för han ska med färjan så kanske jag avslutar med att utskottet må väl titta på detta och alla vrår, tankar, vinklar och saker. Det här är ingen självklar fråga. Att koppla in någon sorts datafunktioner, nätfunktioner så låter ju lite "fantasy" i mina öron. Men vem vet, kanske det till och med finns sådana möjligheter som kunde kunna hjälpa till?

  Om det sedan bara är det anvisade utskottet som ska diskutera det här, eller om det också är finans- och näringsutskottet som behöver diskutera det ur ett näringslivsperspektiv och dylikt, det får ni i utskottet naturligtvis bedöma. Tack, talman!


 • Tack, talman! Tack ledamot Silander. Det var ett balanserat och bra anförande. Jag håller med om att det är viktigt att man har framförhållning i allt det som man ämnar göra. Det är också bra att utskottet tittar på det här.

  Jag tror att problemet är större än åländskt om vi säger så, för jag tror inte att man löser problem genom att förbjuda. Däremot förstärker du andra problem, till exempel att man kanske handlar okontrollerade fyrverkeripjäser som man i mångt och mycket gör redan idag. Allt som smäller och tjuter i dag på nyårsafton är ju långtifrån handlat på Åland av åländska kontrollerade handlare. Jag tror nog att vi måste sätta det i perspektiv och se hur vi liksom kan begränsa de negativa effekterna. Vi föreslog i ett gruppanförande att man krymper tiden för när du får skjuta fyrverkeripjäser, men ett rent förbud tycker jag att är bra att Moderaterna inte heller förespråkar.


 • Ledamot Tage Silander Repliksvar | 13:35

  Tack så mycket, talman! Jo, man bör titta under vilken tidsperiod man får skjuta. Det har man ju försökt rekommendera också tidigare och det har kanske inte lyckats så hemskt bra fullt ut. För det är alltid någon som vill vara först. När det gäller vem som möjligen tar skada av skjutandet så ska vi också komma ihåg att det inte bara är djurgårdar utan det är alla djur; djuren hemma och också djuren ute i naturen. Så det finns nog att fundera på här.


 • Tack, talman! Jag är också övertygad om att det finns ett stort utbildningsunderskott, alltså informationsunderskott där man verkligen för fram god kunskap; hantering, vilken hänsyn man behöver ta och vilken respekt man behöver visa för att alla ska ha det hyfsat bra även på nyårsafton. Jag tror att mångt och mycket kan man göra utan att på det sättet inskränka friheten och skapa förbud, för det brukar sällan löna sig i sista ändan.


 • Ledamot Tage Silander Repliksvar | 13:36

  Tack, talman! Jo, jag tycker att ledamot Holmberg har alldeles rätt där. Vi ska försöka med attityder och annat, möjligtvis lite begränsade tider och platser.


 • Tack, talman! Ledamot Silander tog lite fasta på det här som jag pratade om angående olika platser i kommunerna. Han resonerade som att det skulle vara svårare för landsbygdsbor att komma till en plats än vad det är i stan. Egentligen så är det väl bara ett sätt att se på det, tror jag. Vet man att det är på en plats så då kanske en person håller sig i körskick och tar med barnen till platsen. Jag tror inte egentligen att det så stor skillnad. Det är bara en tradition, ett sätt som vi har firat nyår på och som har funnits här. Jag tror att det finns goda alternativ att kunna koordinera med kommunerna.


 • Ledamot Tage Silander Repliksvar | 13:37

  Tack, talman! Jag utesluter inte alls den möjligheten. Det kan till och med vara så att om man ordnar det på det sättet ute i kommunerna så kan det vara en aktivitet där man samlar folk ungefär som på midsommarafton eller dylikt när man ska resa midsommarstången.


 • Men exakt, det var lite så som jag tänkte när jag försökte se på möjligheterna. Man behöver ställa det här i relation till djurens lidande. Faktum är ju att det också finns flest djur, i alla fall produktionsdjur och vilda djur, ute på landsbygden. Där kanske det också finns en så stor förståelse så att man gärna kommer och firar tillsammans på någon plats.


 • Ledamot Tage Silander Repliksvar | 13:38

  Tack, talman! Det ligger mycket i det som ledamot Liz Mattsson säger. Utskottet får ta det här till behandling och bedöma allt som har sagts här.


 • Ledamot Simon Holmström Gruppanförande | 13:38

  Talman! Det är en särskild ära att motta och diskutera ett medborgarinitiativ. Det är kanske rentav en höjdpunkt ur ett demokratiskt perspektiv. Särskilt glad är Hållbart Initiativ för att frågan handlar om skyddet av miljön och våra kära djur.

  Fyrverkeribranschen har visserligen tagit många steg framåt i säkerhets- och miljöarbetet. Det var en tid sedan de farligaste ämnena avvecklades såsom hexaklorbensen, krom och bly. De som säljs här har CE-märkning och är reglerade av EU. Men det gör ändå inte fyrverkerierna hållbara. Man gräver ut metaller från berggrunden och tillverkar raketer som sedan ofta transporteras långt, ibland runt halva jorden, ofta från Kina.

  Smällandet orsakar splitter och nedskräpning. Enligt Finlands miljöcentral medförde nyårsnatten 2015-2016 utsläpp av 78 ton mikropartiklar.

  Det finns också en ofta bortglömd social aspekt. Nästan alla pjäser tillverkas i Kina och enligt flera bedömare är fyrverkerifabrikerna en av de farligaste industrierna i Kina efter bland annat kolgruvor. Låglönevillkor och barnarbete är dessutom ingen ovanlighet.

  Är det mänskliga nöjet under några timmar per år verkligen värt den skada som uppstår på vår miljö? Är det också värt alla olyckor och risk för olyckor i samband med uppskjutningarna?

  Talman! Vad kan vi göra på Åland? Regler om pyrotekniska artiklar - som det heter - finns idag i den finländska kemikaliesäkerhetslagen som gäller på Åland genom blankettlag. Lagen följer EU:s pyroteknikdirektiv som harmoniserar regelsystem i alla medlemsländer.

  Enligt direktivet får medlemsstaterna inte begränsa försäljningen av pyrotekniska artiklar i kategori F1. Det är alltså rent konkret tomtebloss, små smällare, gnistfontäner osv. Men det är helt möjligt för medlemsländer att införa begränsningar i kategorierna F2 och F3, dvs. de flesta raketer och batterier. Begränsningar handlar då om ålder, försäljningsdatum, användningstider, antalet köpta pyrotekniska artiklar per konsument, tillåtna fyrverkeripjäser samt tillstånd och områden för användning av fyrverkeripjäser. Mest långtgående begränsningar har Irland som förbjuder försäljning av pjäser inom kategori F2 och F3 till privatpersoner.

  I ett medborgarinitiativ, som behandlas i riksdagens ekonomiutskottet som bäst, föreslås just denna modell. Det är femton hälso- och djurskyddsorganisationer som står bakom medborgarinitiativet.

  Något som utskottet gärna får titta på är hur behörighetsfördelningen mellan Finland och Åland kan begränsa möjligheterna att göra detsamma här om Finland inte väljer att gå enligt det finländska medborgarinitiativets förslag.

  Talman! All underhållning kräver resurser och innebär allt som oftast miljöpåverkan. Men just denna typ av privat underhållning orsakar personskador, kostar samhället pengar inom räddningsväsendet, myndighetstillsyn, släckningsarbete och sjukvård, orsakar egendomsskador, minskar djurvälfärd och skadar miljön. Rent samhällsekonomiskt bör försäljningen av raketer inte överstiga kostnaderna för dess baksida.

  För Hållbart Initiativ är det fullständigt uppenbart att den lagstiftning som finns idag inte är tillräcklig för att undvika skador på djur, människor och miljö. Det är dags att sluta med dagens onödiga vilda västern med fyrverkerier.

  Vi vill därför att försäljningen av raketer och fyrverkerier i klass F2 och F3 bör förbjudas för privatpersoner. Att dessa arrangemang enbart kan ordnas under vissa tider är också att föredra. Det finns många möjligheter här lagstiftningsvägen. Man kan också göra det i etapper och inte allt på samma gång.

  Hållbart Initiativ stöder därmed medborgarinitiativet.


 • Tack, talman! Tack ledamot Holmström. Jag håller med ledamot Holmström i grunden. Nyårsfirande med raketer är ett problem för de allra, allra flesta djuren och för många människor också. Det en risk.

  Men tittar man på Finlands säkerhetscentral Tukes statistik så är olyckorna väldigt få. Tittar vi också på de importregler från EU som gäller, till exempel från Kina, så är de ganska strikta faktiskt, väldigt strikta. Risken är ju, som jag tidigare har sagt idag, att vi skapar en illegal verksamhet, alltså man kan okontrollerat handla fyrverkeripjäser via nätet exempelvis, vilket man kan redan idag, men det kommer ju att förstärkas och då pratar vi om svåra olyckor. Då pratar vi också om större miljöförstöring, för det är inte alls samma regler och krav på dem. Ska vi verkligen skydda alla människor? Då ska vi förbjuda alkoholen också, för den skapar också väldigt, väldigt mycket olyckor och misär.


 • Talman! Någonstans måste man sätta en gräns när man upplever att en verksamhet i samhället är så pass ohållbar och ekonomiskt olönsam helt samhällsekonomiskt, att det här är inte bra. Det var därför också som man förbjöd till exempel rökning i restauranger. Man har förbjudit ozonfrätande ämnen. Man har förbjudit många saker i historien som har visat sig att skydda miljön och skydda människor. Varför skulle man inte då också kunna säga att den här typen av verksamhet är så pass dålig så att vi behöver ha en lagstiftning som faktiskt skyddar människors hälsa och miljö? Att då sedan säga att det här skulle öppna upp för någon typ av vilda västern i import, så jag tror verkligen inte att den konsekvensen skulle vara värre än det som vi har i dag. Säkert skulle folk importera, men inte alls till den grad som vi har i dag.


 • Tack, talman! Ledamot Holmström, vi måste minnas att när vi har försökt avreglera någonting eller när vi har försökt släppa kontrollen över någonting så har vi skapat okontrollerade verksamheter. Det är bara att gå tillbaka till mitten av 1900-talet, 1930-talet under förbudstiden när man förbjöd alkohol. Hur gick det då? Ju mer man förbjuder, desto mera illegalt, desto mera smuggling, desto mera okontrollerat och ännu mera farligt skapar man. Det är istället bättre att ha det kontrollerat, men att se till att lagstiftningen och informationen är såpass bra så att människans frihet finns kvar. Säkerheten finns kvar men man skärper till det på det sättet så att man gör minsta möjliga skada, annars skapar man nog vilda västern, tyvärr.


 • Talman! Nog är det väl konstigt att man tror att smugglingen av raketer på Åland skulle ske om man skulle förbjuda privat köp. Alltså nog är ju detta konstigt. Om människans frihet att smälla är en mänsklig rättighet som står över djurens välfärd, miljön, människors hälsa och egendom, då behöver man nog titta på sin egen ideologiska kompass, tror jag.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Gruppanförande | 13:46

  Talman och bästa lagting! Människor har ofta en märklig syn på djur och miljö och ställer sig ofta sitt välbefinnande och nöje högst av allt, resten av livet på jorden måste ta ett steg tillbaka när vi exploaterar, smutsar ner och ställer till det.

  De allra flesta tror och har fått berättat för sig om fullkomliga myter om djurens känslor, beteenden och samspel med varandra. Man intalar sig att människan är den enda varelsen på jorden som har ett komplext språk, kan föreställa sig framtiden, en intelligens och moral och en unikt fungerande hjärna. De här föreställningarna är helt ovetenskapliga och grundar sig ofta på det när vi beskriver djuren på jorden. Att vi människor talar och tror så om andra arter gör det lättare att inte hysa empati och sympati för de djur som drabbas av vårt beteende eller att bruka våld eller skada någon utan att man känner övergripande skuld för sitt beteende.

  Det är onekligen dags att uppdatera vår lagstiftning och se till att människan lever mera i samspel med djuren och naturen. Vi har snart trängt undan en miljon arter som riskerar att utrotas.

  Talman! Det här medborgarinitiativet handlar om ett av människornas nöjen som inte är livsavgörande. Det handlar om starka traditioner, estetik och känslor. En stark sammankoppling med festlighet och att ett nytt år gått till sin ända och firandet av det nya året. Fyrverkerier är inte bara spännande, vackert och stämningshöjande utan för många innebär det också en stark ångest, fruktan och rädsla. Alla som har en fyrbent familjemedlem som påverkas av smällare och fyrverkerier vet hur otroligt mycket djuret lider av detta spektakel.

  Åsikterna och de goda råden till djurägare är många; bedöva sina djur med mediciner, låsa in sig hemma med fönstren fördragna och stereon och tv på full volym, knyta fast sin hund i en liten T-shirt - i en så kallad åsktröja, inte rasta sin hund från klockan 18.00 på kvällen till 02.00 på natten eller ta in på hotell nära en flygplats osv. Tipsen och råden hur människor ska begränsa sina djurs lidanden är många.

  Nyårsafton är verkligen en riktig pärs för djuren. Det smäller i dagar och nätter. Det kommer oförberedda smällar på hundpromenaden och intill ridspåret och mitt i allt har du en brinnande raket på balkongen fast det är två dagar före nyår. Vi har skenande hästar, flämtande hundar, skadade och vettskrämda katter och boskapsdjur som försvinner från sina familjer.

  Man talar om att ersätta firandet med lasershower eller andra motsvarande arrangemang. Men det är heller inte riktigt oproblematiskt då starkt laser också har en påverkan på djur. Det är väldigt svårt att ha lasershower i närheten av där det flyger flygplan. Man kan inte bara ersätta det på det här viset. Ljusföroreningar har också en väldigt negativ påverkan på miljön.

  Talman! Att förbjuda en produkt som redan finns tillgänglig på marknaden är svårt. En medveten konsument kan förstås påverka genom att inte handla fyrverkerier och smällare och istället påverka sin kommun eller by att ordna ett gemensamt, lite kortare och uppstyrt tillfälle där alla är tillsammans istället för att alla ska smälla hemma på sin egen gård. Att ytterligare begränsa tiderna är en god väg att gå.

  Jag skulle egentligen vilja föreslå en bordläggning av det här medborgarinitiativet till hösten då jag anser att frågan är väldigt omfattande. Det är en omfattande lagstiftning, det borde vara en omfattande behandling och inte klämmas in precis inför sommaren som nu.

  Att medborgarinitiativet remitteras till social- och miljöutskottet är bra när det handlar om djuren. Utskottet borde, förutom att höra djurorganisationer, veterinärer och andra sakkunniga, också höra lag- och kulturutskottets och finans- och näringsutskottets synpunkter eftersom det här initiativet också tangerar lagstiftning och ekonomi, så det vore bra.

  Idag är det 18-års åldersgräns på fyrverkerier, de ska inte hanteras under påverkan av alkohol och ska bara avfyras under en viss tid. Handen på hjärtat, hur många har blivit straffade eller fått en enda repressalie för att ha brutit mot någon av dessa regler?

  Utskottet behöver se på frågan om övervakningen och om eventuella tillstånd är en möjlig väg att gå.

  Tack så mycket för medborgarinitiativet! Jag hoppas att lagtingets utskott kommer att behandla det på ett omfattande och sakligt sätt. Eftersom det ligger på vårt bord nu så kan det bara bli bättre.


 • Tack, talman! Det skulle vara frestande att understöda bordläggning, men det kommer jag inte att göra för det finns väl ingen plan från något av utskotten att börja behandlingen av detta ärende nu före sommaren.

  Däremot tycker jag att det skulle vara bra, för att frågan är så pass komplex, att både finans- och näringsutskottet och lag- och kulturutskottet får tycka till kring medborgarinitiativet.

  Sedan är det ju faktiskt så strängerat idag att det till och med är 18-års gräns att köpa sprakstickor, du ska vara myndig.

  Jag roade mig själv att titta på de nätfirmor som finns bl.a. i Sverige där man kan handla bombtårtor och liknande via nätet. Jag försökte få fram att bara för att vi skapar ett förbud att sälja raketer på Åland så finns det ändå goda möjligheter att smälla och störa alla djur. Det var det som jag ville ha sagt.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Repliksvar | 13:54

  Tack för det inte riktiga stödet för bordläggning. Det är, som sagt, en väldigt omfattande fråga. Medborgarinitiativet är också formulerat så att det tangerar både försäljning, ekonomi, förbud och lagstiftning, vilket kanske inte är social- och miljöutskottets egentliga syfte att behandla. Men det handlar också om djuren, så det blir ju så.

  Ja, jag håller med ledamot Holmberg lite, jag undrar om jag känner en enda person som inte har köpt ut sprakstickor till sina barn på nyårsafton? Så det är ganska svårt. Hur många har blivit fällda för det?


 • Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. Jag instämmer att det här är en väldigt komplex och mångfacetterad fråga med många olika infallsvinklar. Absolut, vi i social- och miljöutskottet ska ge det här en ordentlig och rättvis behandling. Frågan är omfattande.

  Jag tar också till mig förslaget om att höra de andra utskotten. Jag ska ta frågan vidare till de andra ordförandena och se hur vi gör. Spontant så tycker jag att det är en bra idé.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Repliksvar | 13:55

  Det är ju ofta så, när det kommer initiativ till lagtinget från medborgare, att det tangerar egentligen hela lagtingets utskottsverksamhet. Jag är glad över att social- och miljöutskottets ordförande ledamot Söderlund tar den här frågan på allvar. Jag, som ledamot i lag- och kulturutskottet, ser fram emot att få behandla den efter sommaruppehållet.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.