Jessy Eckerman

Jessy Eckerman

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Vice ordförande i BSPC
  2020-01-15 –
 • Medlem i BSPC
  2019-12-18 – 2020-01-15
 • Ersättare i Talmanskonferensen
  2019-12-11 –
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2019-11-06 –
 • Ersättare i Kanslikommissionen
  2019-11-06 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 –

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Landskapsregeringens nya jordbrukspolitik skrotar ett tjugoårigt stödprogram där ekologisk odling, vattenkvalitet och miljön har stått i fokus. Beslutet innebär bland annat att stödet för ekovallstödet sjunkit från 260 €/ha till 45€/ha. Den ekologiskt...

  Det ekologiska odlingen på Ålands framtid (SF 24/2022-2023) Föredras Fråga 2023-09-04 13:20:17
 • Talman! I vårt samhälle produceras dagligen mängder med avfall. Genom att sortera ut material som kan återanvändas, återvinnas, komposteras, förbrännas eller sådant som är farligt avfall, kan vi minska sopberget och hushålla bättre med energi,...

  Anpassad kommunal avfallshantering (LF 29/2022-2023) Remissdebatt Anförande 2023-05-29 17:53:50
 • Tack, fru talman! Det har, som tidigare talare sagt, varit en lång och omfattande behandling av den här nya vägtrafiklagen i utskottet. Jag måste erkänna att jag tänkte att vi skulle behandla en vägtrafiklag så tänkte jag, men det är ganska mycket. Inte...

  Ny vägtrafiklagstiftning (LF 15/2022-2023) Första behandling Gruppanförande 2023-05-24 14:16:29
 • Talman. Turerna inom skärgårdstrafiken under mandatperioden i lagtingets budget, frågestund och spörsmål har varit heta och välformulerade. Kanske lite mer tätare och välformulerade än landskapsregeringens plan och skärgårdsmeddelande och mer uttömliga...

  Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen (F 3/2022-2023) Föredras Fråga 2023-05-22 13:07:03
 • Tack, fru talman! Eftersom vi sambehandlar budgeten och också den temporära höjningen av det maximala boende uppgifterna i lagen om allmänt bostadsbidrag, så hade jag tänkt bryta den här budget diskussionen för att diskutera lite bostadsbidrag. Jag...

  Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 (BF 4/2022-2023) Remissdebatt Anförande 2023-04-21 11:06:20
 • Tack, talman! Lag- och kulturutskottet har behandlat den här utbrutna delen av tjänstemannalagen. Som medlem i lag- och kulturutskottet hade jag först tänkt göra en reservation, men jag kanske inte måste ta alla strider så jag håller ett anförande i...

  Ändring av tjänstemannalagen (LF 14/2022-2023) Första behandling Anförande 2023-03-20 13:10:10
 • Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår att den åländska vägtrafiklagstiftningen revideras i sin helhet. Man föreslår att en ny vägtrafiklag och en ny trafikbrottslag stiftas och att flera andra lagar som samtidigt berör dessa lagar ändras....

  Ny vägtrafiklagstiftning (LF 15/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2023-03-15 14:05:23
 • Talman! Vattenförsörjningen på Åland är kritisk. Idag läser vi i tidningen att Husö biologiska station har undersökt flera flador och vikar och uppmärksammar även där att övergödningen är högre än för 20 år sedan. Ålands vatten larmar om...

  Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen (F 2/2022-2023) Föredras Fråga 2023-03-13 13:35:53
 • Tack, talman! Vid remissdebatten som hölls tidigare så ställde jag en allmän fråga när det här ärendet presenterades. Vem är det egentligen som har huvudansvaret för jämlikhetsfrågor och tillgänglighetsfrågor på Åland överlag? Man talar i den här...

  Tillgänglighetsdirektivet (LF 29/2021-2022) Första behandling Anförande 2023-03-08 13:15:43
 • Tack, herr talman! Jag vill tacka alla tidigare anföranden som har gett mycket att fundera på i den här debatten....

  Ändring av tjänstemannalagen (LF 14/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2023-03-06 14:07:21