Jessy Eckerman

Jessy Eckerman

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Vice ordförande i BSPC
  2020-01-15 –
 • Medlem i BSPC
  2019-12-18 – 2020-01-15
 • Ersättare i Talmanskonferensen
  2019-12-11 –
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2019-11-06 –
 • Ersättare i Kanslikommissionen
  2019-11-06 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 –

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Talman och bästa lagting! Människor har ofta en märklig syn på djur och miljö och ställer sig ofta sitt välbefinnande och nöje högst av allt, resten av livet på jorden måste ta ett steg tillbaka när vi exploaterar, smutsar ner och ställer till det. ...

  Fyrverkerierna måste begränsas (MI 1/2020-2021) Remissdebatt Gruppanförande 2021-06-16 13:46:47
 • Talman! Vi behandlar i dagens plenum ett meddelande från landskapsregeringen att man fråntar vicelantrådet ansvaret för närings-, hembygdsrätt samt jordförvärvsfrågor och flyttar över dessa till lantrådet. Det kan den socialdemokratiska gruppen förvisso...

  Meddelande enligt 25 § 1 mom. i lagtingsordningen för Åland (M 5/2020-2021) Enda behandling Gruppanförande 2021-06-14 13:28:33
 • Tack, talman! Man talar om att startsträckan för att få igång ekonomin och företagen är lång. Man talar sällan om alla de barn, ungdomar, vuxna och pensionärer som annars har svårigheter att skapa en stabil vardag och inom alla dessa åldersgrupper finns...

  Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 (BF 4/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-05-10 18:00:15
 • Jag har lagt ett förslag till kläm som ligger på ledamöternas bord som jag skulle vilja ta upp till behandling.

  Servering av alkoholdrycker (LF 14/2020-2021) Första behandling Anförande 2021-04-21 13:47:32
 • Tack, talman! Den socialdemokratiska gruppen har under bordläggningstiden diskuterat de punkter som vi ansåg vara problematiska i lagförslaget. Dels att lagförslaget inte har beretts med en barnkonsekvensanalys, trots att man är väl medveten om...

  Servering av alkoholdrycker (LF 14/2020-2021) Första behandling Anförande 2021-04-21 13:02:02
 • Talman! Bästa lagting. Det finns partier i Ålands lagting som har som sitt största och viktigaste syfte att enbart driva näringspolitiska frågor i sina anföranden och i sin politik. Därför väljer jag igen att för Socialdemokraternas del lyfta upp de...

  Servering av alkoholdrycker (LF 14/2020-2021) Första behandling Anförande 2021-04-19 13:33:15
 • Tack, talman! Landskapet Åland kräver en behörighet som hälsovårdare eller barnmorska för sina tjänster inom landskapet Åland, men man betalar inte lön motsvarande den spetskompetensen som hälsovårdare eller barnmorska innebär. En specialutbildad...

  Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen (F 4/2020-2021) Föredras Fråga 2021-04-14 13:06:32
 • Tack, talman! Jag och Socialdemokraterna, vi anser att det här är en bra motion och en viktig fråga. Vi anser också att det är synd att man från regeringen inte godkänner motionen. Om det inte läge nu, när det är läge att konkret värna om vår åländska...

  Åland behöver fler artrika vägar (MOT 12/2019-2020) Enda behandling Anförande 2021-03-22 16:17:22
 • Talman! Först vill jag tacka utskottets ordförande och resten av utskottet för att vi har haft en bra behandling av den här lagstiftningen. Det har varit väldigt intressant att sätta sig in i och ta del av de utmaningar och frågeställningar som finns...

  Ny offentlighetslagstiftning (LF 8/2020-2021) Första behandling Anförande 2021-03-22 14:30:09
 • Talman! Åland behöver utbildat folk. Det är kunnande och kompetenta medborgare som är Ålands naturresurser och vad vi behöver för att vi ska kunna göra oss relevanta inom tjänstesektorn, digitalisering, IT, vården och så vidare. Det är därför som Ålands...

  Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen (F 3/2020-2021) Föredras Fråga 2021-03-22 13:21:19