Remissdebatt

  • Talmannen föreslår att en gemensam diskussion tillåts om detta ärende samt ärende 2 och 4. Kan förslaget godkännas? Godkänt.

    Talmannens förslag är att alla ärenden remitteras till finans- och näringsutskottet. Diskussion.