Äldreomsorg, ändring av allmänna motiveringen

Budgetmotion FM 13/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: äldreomsorg, äldreomsorgen, gullåsen, geriatri, geriatrisk, sjukhus


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter