ÅMHM:s avgifter, sänkning av anslag

Budgetmotion FM 48/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: åmhm, åmhm, avgift, avgifter, ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter