Ändrad polislag

Lagförslag LF 25/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: polis, polislag, uniform, beväpning, teleavlyssning, avlyssning, tystnadsplikt
Berörda lagar: ll om ändring av polislagen för åland
ll om ändring av 7 kap. 6 § polislagen för åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Polisväsendet