Ändring av allmänna motiveringen under rubriken Självstyrelsens ställning

Budgetmotion FM 81/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: självstyrelse, självstyrelsens ställning,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter