Ändring av landskapslagen om studiestöd

Lagförslag LF 12/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Lanskapsregeringen föreslår att beloppet för studielån med landskaps-borgen höjs. För studerande under 18 år med föräldrar med låga inkomster föreslås beloppsgränserna för föräldrarnas inkomster ändras så att fler studerande ska kunna få extra tillägg till studiestödet och be-loppet för det extra tillägget föreslås höjas. Det extra tillägget samt beloppsgränserna för föräldrarnas inkomster föreslås i likhet med övriga studiestöd justeras årligen i enlighet med konsumentprisindex. Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft den 1 augusti 2021.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott