Andra behandling

 • Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet.
  Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet
  godkännas? Godkänt.
  Diskussion. Ingen diskussion,

  Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen
  diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
  Ärendet är slutbehandlat.