Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier

Lagförslag LF 4/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier föreslås ändrad så att godkännanden av rikets säkerhets- och kemikalieverk ska gälla på Åland och så att den som är införd i rikets examens- och företagsregister ska vara behörig på Åland. Lagens straffbestämmelser föreslås kompletterade.


Åtgärder