Ändring av marknadskontrollagstiftningen

Lagförslag LF 31/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, marknadskontroll, produktspecifika lagar, hissäkerhet
Berörda lagar: ll om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter
ll om ändring av 4 och 5 §§ landskapslagen om tillämpning på åland av rikets hissäkerhetslag


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser