Ändring av tjänstemannalagen

Lagförslag LF 14/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att tjänstemannalagen ändras för att införa grunder för när en tjänsteman kan anställas på viss tid och en rätt till er-sättning vid visstidsanställningar i strid med lagen.


Åtgärder