Remissdebatt

Ändring av tobakslagen LF 10/2019-2020

  • Ärendet avförs och upptas till behandling vid nästa plenum. Även övriga ärenden på föredragningslistan avförs och upptas till behandling vid nästa plenum.