Plenum den 30 mars 2020 kl. 13:00

Protokoll

Händelser under plenum

13:00Plenum börjadeTalman Roger Nordlund
Sekreterare: biträdande lagtingsdirektör Carina Strand
13:01 Försenad ankomstLedamot Jörgen Pettersson
13:05 Plenum/frågestund avslutades