Ändring av tobakslagen

Lagförslag LF 10/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att tobakslagstiftningen ändras för att genomföra den Europeiska unionens närmare bestämmelser om märkning och spårbarhet. Regelverket kompletterats därför med tekniska bestämmelser om märkning, spårbarhet och kontroll, ägnat att hindra olaglig handel med tobaksprodukter och gynna folkhälsan.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälso- och sjukvård, hälsoskydd och djurskydd