Ändring av vallagstiftningen

Lagförslag FR 28/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: val, vallag, vallagstiftning, lagtingsval, kommunalval
Berörda lagar: ll om ändring av ll om lagtingsval och kommunalval


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Lagtinget