Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

  Diskussion.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Ändringen av lagtingets arbetsordning har initierats i talmanskonferensen och det har även beretts in samtliga lagtingsgrupper under fördjupade diskussioner.

  Förslaget går ut på en förändring av fem olika paragrafer. Den som är mest intressant har att göra med en bestämmelse där vi lägger in en tidsbegränsning, en generell bestämmelse om att anföranden kan regleras i tid.

  Vi skriver så här ” i lagtinget har talmanskonferensen enligt arbetsordningens 68 § möjlighet att för enskilda debatter besluta om tidsbegränsningar av anföranden. Förfarandet med absoluta tidsgränser har prövat i samband med behandlingen av lagtingets budget och erfarenheterna var positiva. Eftersom begränsningen enbart gäller tiden för enskilda anföranden medan antalet anföranden per ledamot fortfarande är obegränsat anser talmanskonferensen att en möjlighet att införa tidsbegränsningar inte strider mot den parlamentariska principen om ledamöternas rätt att uttala sig”.

  Med anledning av det ovan anförda hoppas jag att lagförslaget behandlas i vederbörande ordning.

  Ltl Petri Carlsson

  Fru talman! Jag har ett par frågeställningar till förslaget som jag hoppas att lag- och kulturutskottet tittar på i den fortsatta behandlingen.

  Den ena frågan är utvidgningen av frågestunden där jag är frågade till att ytterligare personer ska få snälla frågor i samband med en ledamots fråga. Jag förstår inte vitsen med det. Det vore snarare av värde för alla om frågorna redan på förhand var kända framför allt för ministrarna men också lagtinget. Då får man ett bättre och genomtänkt svar. Men att ytterligare utvidga till att andra ska få ställa frågor under pågående frågeställning har jag inte förstått syftet med.

  Den sista delen i förslaget som handlade om att talmannen inte längre ska meddela till oss i lagtinget om grupperingarnas sammansättning och vilka som ingår i lagtingsgrupperna, det borde inte tas bort från förslaget utan få vara kvar. Det är viktigt för mig som lagtingsledamot att jag får information om vilka som ingår i lagtingsgrupperna. Om det har skett några förändringar ska lagtinget här i plenum få den informationen. Det torde inte vara någon betungande uppgift för talmannen att meddela en förändring i en lagtingsgrupp, det går ganska snabbt. Det kan också vara av intresse för allmänheten att få veta vem som tillhör vilken grupp och om det skett förändringar i de lagtingsgrupper vi har.

  Jag hoppas att lag- och kulturutskottet tittar på den frågan och får till en förändring i förslaget till den delen.

  Talmannen

  Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till  lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.