För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 7 mars 2018.

  5        Godkännande av Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 7 mars 2018.

  6        Ändring av arbetsordningen

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 5 mars 2018.

  7        Ändring av lagtingsordningen

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 7 mars 2018.

  8        En åländsk gymnasieexamination

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 7 mars 2018.

  9        Grundläggande privatekonomi i skolan

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 7 mars 2018.

  10      Centraleuropeisk tid

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 7 mars 2018.

  11      Ändring av landskapslag om hembygdsrättsförfaranden

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 7 mars 2018.