Ändringar av lagtingsordningen

Talmanskonferensens framställning TMK 1/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagtingsordning, lo,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser