Angående att anslaget under moment 39.30.90 Finansieringslån om 21.551.000 euro utgår

Budgetmotion FM 12/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter