Angående komplettering av motiveringen till kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård

Budgetmotion FM 35/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter